Abi
Alkohoolsete jookide jaemüük
Kood:173-k
Jõustumise kuupäev:28.02.2005
Narva 23.02.2005 nr 173-k


Alkohoolsete jookide jaemüük


Võttes aluseks Alkoholiseaduse (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591; 2004, 13, 86; 18, 131, 45, 317; 88, 600) § 31 lõike 1 ja § 32 lõike 1, Narva Linnavolikogu 20.05.2003 määruse nr 27/17 “Alkohoolsete jookide jaemüügi reguleerimise kinnitamine” ja Narva Linnavolikogu 20.05.2004 määruse nr 27/33 “Narva Linnavolikogu alkohoolsete jookidega seotud õigusaktide muutmine”


Narva Linnavalitsus annab korralduse:


1. Alkohoolsete jookide jaemüügi õiguse saamiseks:

1.1 Osaühing AMOLEN, registrikood 10733287, realiseerimiseks kaupluses aadressil Rahu 18A, Narva linn.
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 09.00.-23.00.

1.2 JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU, registrikood 10097762, realiseerimiseks:
- kaupluses aadressil Tallinna mnt 52, Narva linn
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 09.00.- 21.00.

- kaupluses aadressil Tallinna mnt 41, Narva linn
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 09.00.- 22.00.

1.3 Osaühing KERXSTAS KAUBANDUS, registrikood 10579320, realiseerimiseks kaupluses aadressil
Puškini 5, Narva linn.
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 10.00.- 19.00.

1.4 Osaühing SOLDINO KAUBANDUS, registrikood 10108158, realiseerimiseks:
- baaris aadressil Mõisa 8, Narva linna
Müük kohapeal tarbimiseks
Müügiaeg: 08.30.- 24.00.

- kaupluses aadressil Mõisa 8, Narva linna
Müük kaasaviimiseks
Müügiaeg: 08.00.- 24.00.

1.5 Aktsiaselts TRANSSERVIS-N, registrikood 10338071 realiseerimiseks baaris aadressil Rahu 4A,
Narva linn.
Müük kohapeal tarbimiseks
Müügiaeg: 08.00.- 20.00.1.6 Osaühing PAAN, registrikood 10170772, realiseerimiseks kohvik-baaris aadressil Tallinna mnt 13A, Narva linn.
Müük kohapeal tarbimiseks
Müügiaeg: 07.00-04.00.

1.7 Osaühing RONDEEL, registrikood 10247339, realiseerimiseks restoranis aadressil Peterburi mnt 2, Narva linn.
Müük kohapeal tarbimiseks
Müügiaeg: 08.00-04.00.2. Kontroll antud korralduse täitmise üle panna Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

3. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

4. Korraldust võib vaidlustada Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretär