Abi
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tedre tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Kood:9-k 2022
Jõustumise kuupäev:05.01.2022
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Istungi juhataja: Katri Raik Linnapea
Linnasekretär: Üllar Kaljuste linnasekretär
Protokollija: Kairi Johannes asjaajamisteenistuse juhataja