Abi
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 16 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Kood:26-k 2022
Jõustumise kuupäev:05.01.2022
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Istungi juhataja: Katri Raik Linnapea
Linnasekretär: Üllar Kaljuste linnasekretär
Protokollija: Kairi Johannes asjaajamisteenistuse juhataja