Abi
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu tn 119 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Kood:280-k 2022
Jõustumise kuupäev:13.04.2022
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Istungi juhataja: Katri Raik Linnapea
Linnasekretär: Üllar Kaljuste linnasekretär
Protokollija: Kairi Johannes asjaajamisteenistuse juhataja