Abi
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Süsiaugu tn 8 kinnistule päikesepaneelide rajamine Narva Linnavolikogu 06.04.2006. a otsusega nr 60 kehtestatud Süsiaugu kinnistu maa-ala detailplaneeringu alusel)
Kood:11-k 2023
Jõustumise kuupäev:04.01.2023
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Istungi juhataja: Katri Raik Linnapea
Linnasekretär: Üllar Kaljuste linnasekretär