Abi
Tööaja muutmine
Kood:148-k
Jõustumise kuupäev:14.02.2005
Narva 09.02.2005 nr 148-kTööaja muutmineVastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; RT I 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313;53, 336; 58, 362; 61, 375; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579;2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542) § 30 lõike 1 punktile 3 ning Töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001,17,78;102,675; 2002,56,347; 61,375;99,576; 2003,23,137) § 7 lõikele 2Narva Linnavalitsus annab korralduse:


1. Muuta Narva linna omavalitsuse ametiasutuste tööaega ning lugeda tööpäev 25.veebruar 2005 puhkepäevaks.

2. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

3. Korraldust võib vaidlustada Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.Vladimir Kalatšov
Abilinnapea
linnapea ülesannetes Ants Liimets
Linnasekretär
Istungi juhataja: Tarmo Tammiste linnapea
Linnasekretär: Ants Liimets linnasekretär
Protokollija: Endla Müür teenistuse juhataja, protokollija
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
Tööaja muutmine 27 kB 18.02.2005 (497)