Abi
Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12)
Kood:o38-39
Protokolli nr:39
Jõustumise kuupäev:29.09.2020
Istungi juhataja: Irina Janovitš volikogu esimees
Protokollija: Anastassia Zahharova peaspetsialist