Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 27.02.2017 Tõend (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo)  
2. 27.02.2017 Taotlus (Linnamajandusamet) 29.03.2017  
3. 27.02.2017 Taotlus (Linnamajandusamet) 29.03.2017  
4. 27.02.2017 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
5. 27.02.2017 Kinnituskiri (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
6. 27.02.2017 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
7. 27.02.2017 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
8. 27.02.2017 Kinnituskiri (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
9. 27.02.2017 Kutse (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
10. 27.02.2017 A.Golubevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 29.03.2017  
11. 27.02.2017 leping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
12. 27.02.2017 ilma Tõend (KÜ Puškini 25) 29.03.2017  
13. 27.02.2017 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
14. 27.02.2017 Komisjoni moodustamine linnavara üürile andmiseks (Linnamajandusamet) 29.03.2017  
15. 27.02.2017 Päring (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 29.03.2017  
16. 27.02.2017 2017. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 29.03.2017  
17. 27.02.2017 Avaldus eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
18. 27.02.2017 SAA seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-946 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 27.02.2017 SAA seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-1474 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
20. 27.02.2017 Seisukoht ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
21. 27.02.2017 Päring (Maa-Amet) Saadetud  
22. 27.02.2017 Taotlus parkimiskaartide väljastamisest (Eesti Puuetega Inimeste Fond SA) Saadetud  
23. 27.02.2017 Nõusolek (MTÜ Virumaa Heategevuskeskus) 29.03.2017  
24. 27.02.2017 Avaldus reklaami paigalduse kohta (FIE Svetlana Oleinikova) 29.03.2017  
25. 27.02.2017 T.Tammiste teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 29.03.2017  
26. 27.02.2017 Päring (AÜ VOLNA NARVA) Saadetud  
27. 27.02.2017 55 Avaldus (V. M.) 29.03.2017  
28. 27.02.2017 Päring (AÜ Gamma) Saadetud  
29. 27.02.2017 Päring (AÜ Jantar) Saadetud  
30. 27.02.2017 transpordikulude katmine (Narva Eesti Gümnaasium) 29.03.2017  
31. 27.02.2017 eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 29.03.2017  
32. 27.02.2017 Seisukoht isiku avaldusele eestkostja ametist vabastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
33. 27.02.2017 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (MTÜ Rahvuslike, valgustuslike ja kultuursete organisatsioonide keskus ISTOKI) Menetletud  
34. 27.02.2017 Päring (Narva 6.Kool) Saadetud  
35. 27.02.2017 toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Spordiklubi Viktoria)