Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 24.01.2017 Projekti kooskõlastamine (FIE Niina Kostina) 23.02.2017  
2. 24.01.2017 Lepingute sõlmimine (Eesti Energia AS) Saadetud  
3. 24.01.2017 22 Järelepärimine (Narva Muuseum) 23.02.2017  
4. 24.01.2017 21 Avaldus (Sotsiaalkindlustusamet) 23.02.2017  
5. 24.01.2017 Käskkiri (Linnamajandusamet) 23.02.2017  
6. 24.01.2017 Tasustamata puhkus (Linnamajandusamet) 30.01.2017  
7. 24.01.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
8. 24.01.2017 Kindlustamata ja kindlustatud isikute ravikulu 2017. aastal (SA Narva Haigla) Saadetud  
9. 24.01.2017 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) 23.02.2017  
10. 24.01.2017 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) 23.02.2017  
11. 24.01.2017 Kasutussse andja vahetumine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
12. 24.01.2017 1.3-7/490-2 Kaebuse edastamine (Terviseamet Ida Talitus) 23.02.2017  
13. 24.01.2017 Teatis (Jelena Valme) 23.02.2017  
14. 24.01.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
15. 24.01.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
16. 24.01.2017 Ilma Teade abivajava isiku kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kosmonaudi 3)) 20.02.2017  
17. 24.01.2017 2-17-950 Kohtumäärus vea parandamisest 19.01.2017.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
18. 24.01.2017 2-16-16866 Teade kohtumääruse avalikult teatavaks tegemise tähtaja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
19. 24.01.2017 2-16-16106 Teade määruskaebuse edastamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
20. 24.01.2017 2.1-8/585-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 22.02.2017  
21. 24.01.2017 5.1-28/16 Taotlus lapse elamistingimuste kontrollimiseks (Narva Pähklimäe Gümnaasium) 22.02.2017  
22. 24.01.2017 Projekteerimistingimuste taotlus (OÜ Olegta) 23.02.2017  
23. 24.01.2017 garantiikiri majutuse kohta (Grand Rose Spa Hotell) Saadetud  
24. 24.01.2017 Kangelaste pr 6 korrigeeritud ehitusprojekt (TÜ Inkeri) 23.02.2017  
25. 24.01.2017 2-17-1156 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
26. 24.01.2017 7-2/2975-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla)  
27. 24.01.2017 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
28. 24.01.2017 Teenistus- ja töölähetus (I.Sergejev, J.Solovjov) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 26.01.2017  
29. 24.01.2017 Ametnike teenistuslehtede edastamine (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
30. 24.01.2017 Andmete päring (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
31. 24.01.2017 V.Lutuse teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 23.02.2017  
32. 24.01.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
33. 24.01.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
34. 24.01.2017 ilma Ettepanek (AS Harju Ehitus) 23.02.2017  
35. 24.01.2017 8-3/2017/139-2 Loa taotlemine maa erastamiseks (Ida-Viru Maavalitsus) 23.02.2017