Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 27.05.2022 P.Tambu ja M.Tuuderi teenistuslähetus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 01.07.2022  
2. 27.05.2022 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 26.06.2022  
3. 27.05.2022 Muudatusettepanekute sisseviimine (Narva Linnavolikogu kantselei) 26.06.2022  
4. 27.05.2022 2-11/46 Soldino Gümnaasiumi tagasiside kohtumisele (Narva Soldino Gümnaasium) 26.06.2022  
5. 27.05.2022 Avaldus (FIE Yuliya Akulinina) 26.06.2022  
6. 27.05.2022 Arupärimine - Narva Linnakantselei riigihangetest (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) 10.06.2022  
7. 27.05.2022 Arupärimine - Narva Linnavalitsuse jätkuv ebaseaduslik tegevus istungite korraldamisel (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) 10.06.2022  
8. 27.05.2022 Tellimuskiri (AS Narva Vesi) Saadetud  
9. 27.05.2022 Tellimuskiri (OÜ Avlani) Saadetud  
10. 27.05.2022 garantiikiri (Hektor Design Hostels)  
11. 27.05.2022 Päring (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 26.06.2022  
12. 27.05.2022 10 Tõendi päring (OÜ Lonstrong) 03.06.2022  
13. 27.05.2022 Arupärimine - Koosseisuväline teenistujaj ja ajaalehes Gorod avaldatud materjalid (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) 10.06.2022  
14. 27.05.2022 Pöördumine - teenindustasu suurendamisest munitsipaalsetes ühiselamutes (Narva linna elanikud) 26.06.2022  
15. 27.05.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 26.06.2022  
16. 27.05.2022 Vastus taotlusele (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
17. 27.05.2022 4.-2/29 Taotlus loa saamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) 27.05.2022  
18. 27.05.2022 Arupärimine - avaliku tasulise parkimisala viivistasu määramise ajutise peatamise kohta (Narva Linnavolikogu liikmed) 10.06.2022  
19. 27.05.2022 matemaatikaolümpiaad Tartus (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
20. 27.05.2022 Ettepanekud Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava kohta (Linnavolikogu liige Mihhail Stalnuhhin) 26.06.2022  
21. 27.05.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 26.06.2022  
22. 27.05.2022 2-6/180 Taotlus hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks (AS Transservis-N) 26.06.2022  
23. 27.05.2022 225 Päring (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) 26.06.2022  
24. 27.05.2022 2-20/25 õpperühmade suurus (Narva Muusikakool) 26.06.2022  
25. 27.05.2022 Ettepanek Narva Linnavolikogu istungi kokku kutsumiseks (Narva Linnavolikogu liikmed) 26.06.2022  
26. 27.05.2022 Pöördumine (Siluan Babarõkin) 26.06.2022  
27. 27.05.2022 Linnaruumi rikkumine Rahu ja P. Kerese tänava rekonstrueerimisel (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 26.06.2022  
28. 27.05.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
29. 27.05.2022 Päring 1. Jõe tn 17 arenguprojekti kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) 26.06.2022  
30. 27.05.2022 Vastus kaasamisele (KÜ Rahu 26) Menetletud  
31. 27.05.2022 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu linnamajanduskomisjon) Menetletud  
32. 27.05.2022 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
33. 27.05.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
34. 27.05.2022 Eestkostja aruanded kohtuasjas nr 2-12-3023 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
35. 27.05.2022 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu hariduskomisjon) Menetletud