Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 08.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
2. 08.12.2016 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) 07.01.2017  
3. 08.12.2016 2-16-18394 Kohtumäärus T.V. eestkostja määramiseks (Ida-Viru Maavalitsus) 15.12.2016  
4. 08.12.2016 Avaldus (Avaldus -eraisik) 07.01.2017  
5. 08.12.2016 Avaldus (MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing) 07.01.2017  
6. 08.12.2016 9-01.08/38 Taotlus (Narva Kultuurimaja Rugodiv) 07.01.2017  
7. 08.12.2016 Kiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) 07.01.2017  
8. 08.12.2016 Kiri (Kultuuriosakond) 07.01.2017  
9. 08.12.2016 450 Avaldus (A. I.) 07.01.2017  
10. 08.12.2016 Avaldus M.R. üle seatud eestkoste pikendamise otsustamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
11. 08.12.2016 3.2-1/21665-8 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 07.01.2017  
12. 08.12.2016 Avaldus (TÜ Inkeri) 07.01.2017  
13. 08.12.2016 Taotlus (OP Corporate Bank plc Eesti filiaal) Saadetud  
14. 08.12.2016 Dokumentide edastamine (Maa-Amet) Saadetud  
15. 08.12.2016 7-2/16/221 Tõendi päring Kaitstud elu MTÜ suhtes (Eesti Töötukassa) 07.01.2017  
16. 08.12.2016 Järelepärimine elanike kohta (KÜ Tiimani 2) Saadetud  
17. 08.12.2016 2016. a eelarves ettenähtud toetuse väljamaksmine (Narva Linnavalitsus) 07.01.2017  
18. 08.12.2016 Päring (MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond) Saadetud  
19. 08.12.2016 2-16-18394 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta ja rakendada esialgset õiguskaitset (Ida-Viru Maavalitsus) 07.01.2017  
20. 08.12.2016 ilma Taotlus (Spordiklubi All Stars) 07.01.2017  
21. 08.12.2016 Pöördumine (Natalja Savello) 07.01.2017  
22. 08.12.2016 Taotlus (Rahandusamet) 07.01.2017  
23. 08.12.2016 Kaaskiri (Maanteeamet) Saadetud  
24. 08.12.2016 Ettekanne juhtumist 82172 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 07.01.2017  
25. 08.12.2016 447 Avaldus (I. T.) 07.01.2017  
26. 08.12.2016 449 Päring (Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 07.01.2017  
27. 08.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
28. 08.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
29. 08.12.2016 töölehetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
30. 08.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
31. 08.12.2016 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
32. 08.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
33. 08.12.2016 T.Klimenko puhkus (Narva Linnakantselei) 07.01.2017  
34. 08.12.2016 A.Golubevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 07.01.2017  
35. 08.12.2016 Ü.Kaljuste puhkus (Narva Linnakantselei) 07.01.2017