Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 27.11.2020 2-11-39621 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 30.12.2020  
2. 27.11.2020 2-10-2457 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 30.12.2020  
3. 27.11.2020 2-08-13569 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 30.12.2020  
4. 27.11.2020 2-10-47980 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 30.12.2020  
5. 27.11.2020 4.-3/356 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
6. 27.11.2020 79 Teade 2021.a kohamaksumuse kohta (OÜ Häcke)  
7. 27.11.2020 2-11-40601 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 28.12.2020  
8. 27.11.2020 2-20-17186 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
9. 27.11.2020 2-11-39146 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 28.12.2020  
10. 27.11.2020 3100,20,0672621 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
11. 27.11.2020 3100,20,0674529 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
12. 27.11.2020 3100,20,0676818 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
13. 27.11.2020 3100,20,0676017 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
14. 27.11.2020 Teatis (SA Narva Linnaelamu) 27.12.2020  
15. 27.11.2020 3100,20,0672839 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
16. 27.11.2020 3100,20,0676050 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
17. 27.11.2020 2.1-3/38477-2 Taotlus matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
18. 27.11.2020 1.1-19/135 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) 30.12.2020  
19. 27.11.2020 2330,20,0005371 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
20. 27.11.2020 2330,20,0005333 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
21. 27.11.2020 leping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 27.12.2020  
22. 27.11.2020 Töövõtulepingu nr 208/2020 ülesütlemisavaldus (AS Infragate Eesti) Saadetud  
23. 27.11.2020 Eelarve vahendite umberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) 27.12.2020  
24. 27.11.2020 1.-7/49 Taotlus eelarve assigneeringute muutmiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
25. 27.11.2020 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks, vanema hooldusõiguse äravõtmiseks ja eestkostja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
26. 27.11.2020 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
27. 27.11.2020 2-1/80035/10 Märgukiri (Riigikontroll) 27.12.2020  
28. 27.11.2020 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon) Menetletud  
29. 27.11.2020 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Eraisik) Saadetud  
30. 27.11.2020 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Eraisik) Saadetud  
31. 27.11.2020 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Eraisik) Saadetud  
32. 27.11.2020 Eelnõu (ELVL büroo) 14.12.2020  
33. 27.11.2020 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Eraisik) Saadetud  
34. 27.11.2020 1.1-5.10/4 Esindajate nimetamine Ida-Viru maakonna liikluskomisjoni ko (IVOL) 07.12.2020  
35. 27.11.2020 Teatis (FIE Lolita Zastrožinova) 27.12.2020