Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 18.09.2020 2-20-13474 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 01.10.2020  
2. 18.09.2020 2-20-13542 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 01.10.2020  
3. 18.09.2020 2-20-4671 Kohtumäärus menetluse peatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
4. 18.09.2020 2-20-4671 Kohtumäärus vanemale ettekirjutuste tegemise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 17.03.2021  
5. 18.09.2020 2-20-4671 Kohtumäärused vanema hooldusõiguse äravõtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
6. 18.09.2020 ajutise töörühma moodustamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 18.10.2020  
7. 18.09.2020 2-20-4671 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
8. 18.09.2020 167/2010/836 Täitemenetluse lõpetamine (Kohtutäitur Krista Järvet) 18.10.2020  
9. 18.09.2020 1.1-19/103 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) 16.10.2020  
10. 18.09.2020 Ilma Taotlus sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks (Eraisik) 16.10.2020  
11. 18.09.2020 E-post Küsimus abivajava isiku kohta (Narva Eakate Liit) 16.10.2020  
12. 18.09.2020 4.-3/265 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
13. 18.09.2020 A.Tjaželova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 18.10.2020  
14. 18.09.2020 eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsus) 18.10.2020  
15. 18.09.2020 Taotlus (Narva Linnavalitsus) 18.10.2020  
16. 18.09.2020 Töövõtulepingu nr 150/2020 täitmine (OÜ Vikken) Saadetud  
17. 18.09.2020 2-4/43 klassi täituvuse piirnormi suurendamine (Narva Kreenholmi Gümnaasium) 18.10.2020  
18. 18.09.2020 Lapsehoolduspuhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
19. 18.09.2020 S. Lukina puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
20. 18.09.2020 Kutse (OÜ Valk SV) Saadetud  
21. 18.09.2020 Vastus (Eesti Korteriühistute Liit) 18.10.2020  
22. 18.09.2020 6-5/20/15657-2 Vastus (Keskkonnaamet) 18.10.2020  
23. 18.09.2020 Avaldus (KÜ Tallinna mnt 24) 18.10.2020  
24. 18.09.2020 A.Jevgrafovi teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 18.10.2020  
25. 18.09.2020 Trahvi tühistamise taotlus (Eraisikud) 18.10.2020  
26. 18.09.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 18.10.2020  
27. 18.09.2020 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
28. 18.09.2020 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
29. 18.09.2020 Järelepärimine lapse kohta (Narva-Jõesuu Kool) Saadetud  
30. 18.09.2020 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Saadetud  
31. 18.09.2020 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
32. 18.09.2020 15-4/6170-2 Vastus (Rahandusministeerium) 18.10.2020  
33. 18.09.2020 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 18.10.2020  
34. 18.09.2020 3-13/30 hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Lasteaed Potsataja) 18.10.2020  
35. 18.09.2020 Taotlus (Ramrest Security OÜ) 18.10.2020