Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 19.01.2018 197/2018/101 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) 07.02.2018  
2. 19.01.2018 2-17-15363 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isiku vanema õiguste peatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
3. 19.01.2018 2-17-19064 Kohtumäärus esialgse õigusvahendi tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
4. 19.01.2018 Avaldus abivajava isiku kohta (KÜ Kangelaste 10B Narva) 16.02.2018  
5. 19.01.2018 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise leping (Narva Pärlid Spordiklubi) Menetletud  
6. 19.01.2018 5-23/5 Otsus (piirangute leevendamine) (Politsei- ja Piirivalveamet) 18.02.2018  
7. 19.01.2018 7-6/18/1070 Riigivara võõrandamine (Maa-Amet) 30.01.2018  
8. 19.01.2018 Taotlus (Eraisik) 18.02.2018  
9. 19.01.2018 KOV IKT ja ISKE koolituskutse KOV-dele (ELL büroo) 18.02.2018  
10. 19.01.2018 7-1.10/5 Taotlus (Narva Keskraamatukogu) 18.02.2018  
11. 19.01.2018 Taotlus (MTÜ ESÜ) 18.02.2018  
12. 19.01.2018 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (esmatasandi tervishoiu (ELL büroo) 13.02.2018  
13. 19.01.2018 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise leping (Tenniseklubi Fortuna) Menetletud  
14. 19.01.2018 Avaliku ürituse loa taotlus (MTÜ ESÜ) 18.02.2018  
15. 19.01.2018 kutse infopäevale (Sotsiaalministeerium) 29.01.2018  
16. 19.01.2018 Taotlus informatsiooni menetlusse kaasamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
17. 19.01.2018 ELL juhatuse koosoleku kutse ja päevakord (ettepanek) teisipäevaks 23. jaanuariks (ELL büroo) 18.02.2018  
18. 19.01.2018 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise leping (MTÜ ÄKKE SUUSAKLUBI) Menetletud  
19. 19.01.2018 5.3-5/633 Sotsiaalabiameti 2017.a aruanded ja seletus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
20. 19.01.2018 7.2-2.3/2018/899-2 Teatis kavandatava haldusakti kohta (Päästeamet) 18.02.2018  
21. 19.01.2018 5.3-5/631 Sotsiaalabiameti 2017.a kassaaruanne ja rahaliste vahendite jäägid (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
22. 19.01.2018 Järelepärimine iseloomustuse esitamiseks laste suhtes (Narva Lasteaed Kaseke) Saadetud  
23. 19.01.2018 7.2-2.3/2018/671-3 Teatis kavandatava haldusakti kohta (Päästeamet) 18.02.2018  
24. 19.01.2018 3/1-18 Arengukava lähteülesande kinnitamine (Narva Lasteaed Tuluke) 18.02.2018  
25. 19.01.2018 Järelepärimine iseloomustuse esitamiseks lapse suhtes (V. R.) (Narva Lasteaed Pingviin) Saadetud  
26. 19.01.2018 Järelepärimine isiku kohta (I. R.) (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
27. 19.01.2018 5.3-5/628 Sotsiaalabiameti 2017.a tulude aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
28. 19.01.2018 Eestkostja aruanne (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
29. 19.01.2018 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise leping (Spordiklubi Buffen-Do) Menetletud  
30. 19.01.2018 Tallinna mnt 42 ehitusprojekti muudatus (FIE Lolita Zastrožinova) 18.02.2018  
31. 19.01.2018 Teatis (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
32. 19.01.2018 Teatis (OÜ Modulvest Elamu) 18.02.2018  
33. 19.01.2018 Taotlus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 18.02.2018  
34. 19.01.2018 Õhtu tn 4 eskiisprojekt (FIE Alexander Melnikov) 18.02.2018  
35. 19.01.2018 Detailplaneeringu algatamise taotlus (TÜ Inkeri) 18.02.2018