Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 04.08.2020 2-20-10999 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
2. 04.08.2020 2-20-11040 SA taotlus ja kohtumäärused (esindaja määramine, esialgse õiguskaitse pikendamine) (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
3. 04.08.2020 2-20-11091 SA taotlus ja kohtumäärused (esindaja määramine, esialgse õiguskaitse pikendamine) (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
4. 04.08.2020 2-20-11091 SA taotlus ja kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
5. 04.08.2020 E-post Päring isiku töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) 07.08.2020  
6. 04.08.2020 2-20-11072 Isiku avaldus ja kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 17.08.2020  
7. 04.08.2020 2-19-12169 Lapsele määratud esindaja 31.07.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
8. 04.08.2020 2-19-12169 Kohtumäärus isiku 08.07.2020.a taotluse rahuldamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
9. 04.08.2020 2-20-11040 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
10. 04.08.2020 2-20-10807 Kohtumäärus taotluse esialgse õiguskaitse rakendamiseks rahuldamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
11. 04.08.2020 2-20-10934 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest ning ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
12. 04.08.2020 E-post Isiku küsimus tugiisiku/koduteenuse määramise osas (Eraisik) 26.08.2020  
13. 04.08.2020 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) 05.08.2020  
14. 04.08.2020 3100,20,0430475 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
15. 04.08.2020 Avaldus (Narva Linnavolikogu kantselei) 03.09.2020  
16. 04.08.2020 3100,20,0429802 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
17. 04.08.2020 3100,20,0209881 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
18. 04.08.2020 246 Päring (A. G.) 03.09.2020  
19. 04.08.2020 Looma pidamise eeskirja tõsine rikkumine (Politsei- ja Piirivalveamet) 03.09.2020  
20. 04.08.2020 2-20-2238 Kohtukutse kohtuistungile 13.08.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 13.08.2020  
21. 04.08.2020 2-20-10585 Lapsele määratud esindaja 30.07.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
22. 04.08.2020 245 Päring (Tartu Vangla) 03.09.2020  
23. 04.08.2020 2-20-8898 Avaldaja poolt esitatud lisad (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
24. 04.08.2020 Ametnike teenistuslehe edastamine arhiveerimiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
25. 04.08.2020 7-9/20/11978-4 küsimus katustel pesitsevatest kajakatest (Keskkonnaamet) Menetletud  
26. 04.08.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) 03.09.2020  
27. 04.08.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) 03.09.2020  
28. 04.08.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) 03.09.2020  
29. 04.08.2020 7.1-5/5764-3 Taotlus isiku kinnisesse asutusse paigutamiseks (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla) 10.08.2020  
30. 04.08.2020 Taotlus riigilõivu tagastamiseks (Siseministeerium) 03.09.2020  
31. 04.08.2020 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
32. 04.08.2020 Teatis (KÜ Daumani 5) 03.09.2020  
33. 04.08.2020 2020.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 03.09.2020  
34. 04.08.2020 Teatis (KÜ Rahu 46) 03.09.2020  
35. 04.08.2020 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 24.08.2020