Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.09.2016 2-11-15661 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohtu Narva Kohtumaja)  
2. 30.09.2016 2-15-16927 Taotlus teabe ja dokumentide edastamiseks (Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ) 12.10.2016  
3. 30.09.2016 koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon) Menetletud  
4. 30.09.2016 Kutse (A.Baskakov) Saadetud  
5. 30.09.2016 Päring (Eesti Haigekassa) 07.10.2016  
6. 30.09.2016 Reklaami paigalduse kooskõlastus (OÜ Kruta) 30.10.2016  
7. 30.09.2016 Maa erastamine (Z.Zagoskina) 30.10.2016  
8. 30.09.2016 35/1-18 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Tuluke) 30.10.2016  
9. 30.09.2016 Finantseerimisest (Narva Jalgpalli Liit) 30.10.2016  
10. 30.09.2016 2016 tulu- ja kulueelarve muutmisest (Narva Linnavalitsus) 30.10.2016  
11. 30.09.2016 Pimeaia videovalve kohta (Häirekeskuse Ida Keskus) Saadetud  
12. 30.09.2016 Pimeaia videovalve kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
13. 30.09.2016 4.Roheline tn ehitusprojekti kooskõlastamine (FIE Aleksandra Popova) 30.10.2016  
14. 30.09.2016 Infopäring (Narva Gate OÜ)  
15. 30.09.2016 Andmed (Rahandusministeerium) Saadetud  
16. 30.09.2016 Kohalike omavalitsuste roll turvalisuse tagamisel. (ELL büroo) 30.10.2016  
17. 30.09.2016 Üürituru korrastamise töögrupi kohtumine. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) 30.10.2016  
18. 30.09.2016 Veekeskkonna seisundit parandavad tegevused (AS Maves) 30.10.2016  
19. 30.09.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
20. 30.09.2016 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
21. 30.09.2016 Linda tn 1 projekti kooskõlastamine (UÜ Balt Ehitusprojekt) 30.10.2016  
22. 30.09.2016 2-07-20568 Määratud esindaja määruskaebus ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohtu Narva Kohtumaja) 12.10.2016  
23. 30.09.2016 Andmete esitamine (SA Narva Linnaelamu) 30.10.2016  
24. 30.09.2016 Põhipuhkus (Sotsiaalabiamet) Menetletud  
25. 30.09.2016 filmi Narva linnast vaatamise kohta (MTÜ Lauluklubi Ehho) Menetletud  
26. 30.09.2016 ürituse läbiviimisest (MTÜ Lauluklubi Ehho) Menetletud  
27. 30.09.2016 T-1.10.2/9.5 hoolekogu koosseisu kinnitamine (Lasteaed Pääsuke) 30.10.2016  
28. 30.09.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
29. 30.09.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
30. 30.09.2016 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-13-13979 (Viru Maakohtu Narva Kohtumaja) Saadetud  
31. 30.09.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
32. 30.09.2016 Teade (Eraisikud) Saadetud  
33. 30.09.2016 Teatis (KÜ Puškini 10) 30.10.2016  
34. 30.09.2016 Kutse (O.Mul) Saadetud  
35. 30.09.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud