Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 18.02.2019 Rahvusvaheline festival "Connect 2019" , Karlskoga delegatsiooni külastus, (Narva sõpruslinn) ja Lee (Sillamäe Lastekaitse Ühing) 20.03.2019  
2. 18.02.2019 Kutse rahvusvahelisele radikaliseerumise varajase märkamise ja võrgustikutöö konverentsile (Politsei-ja Piirivalveamet) 04.03.2019  
3. 18.02.2019 Liikluseeskirjade rikkumisest (Politsei ja Piirivalveamet) 20.03.2019  
4. 18.02.2019 Küsimus tasulise parkla kohta (Eraisik) 20.03.2019  
5. 18.02.2019 2.1-2/431-3 Teade avaliku koosoleku pidamise kohta (Politsei-ja Piirivalveamet) 17.02.2019  
6. 18.02.2019 Seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
7. 18.02.2019 7-2/6784-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla)  
8. 18.02.2019 2-1.6/355 Taotlus surnu isiku matmise korraldamiseks (SA Narva Haigla) 15.03.2019  
9. 18.02.2019 2-18-17547 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja)  
10. 18.02.2019 2-16/13 vahendite eraldamine õppereisil osalemiseks (Narva Kunstikool) 20.03.2019  
11. 18.02.2019 Taotlus (Prisma NET OÜ) 20.03.2019  
12. 18.02.2019 2-18-17725 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja)  
13. 18.02.2019 2-18-13617 Kohtumäärus isikute avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
14. 18.02.2019 14 Pretensioon (AS N&V) 20.03.2019  
15. 18.02.2019 2-18-16613 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja)  
16. 18.02.2019 raamatu soetamisest (MTÜ Lauluklubi Ehho) 20.03.2019  
17. 18.02.2019 2-19-2073 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest, esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.03.2019  
18. 18.02.2019 ehitusprojektide mahakandmine (Linnamajandusamet) 20.03.2019  
19. 18.02.2019 Loataotlus (Narva Gate OÜ) 20.03.2019  
20. 18.02.2019 2-17-8395 Kohtumäärus eestkoste asjas järelevalvemenetluse üleandmise kohta (Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja)  
21. 18.02.2019 2-18-14125 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 01.07.2019  
22. 18.02.2019 A. Zahharova puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) 20.03.2019  
23. 18.02.2019 2.1-8/1367-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 15.03.2019  
24. 18.02.2019 Sihtotstarbe määramine (Maa-amet) 20.03.2019  
25. 18.02.2019 2-15-16279 Kohtukutse kohtuistungile 06.03.2019.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 06.03.2019  
26. 18.02.2019 2-19-949 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja)  
27. 18.02.2019 Järelepärimine isiku kohta (Tartu Vangla) Saadetud  
28. 18.02.2019 2-18-18172 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
29. 18.02.2019 2-17-18330 Meeldetuletuskiri eestkostja aruanne esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 14.03.2019  
30. 18.02.2019 1-17/19/314 Maa riigi omandisse jätmine (Maa-amet) 20.03.2019  
31. 18.02.2019 59 Avaldus (J. S.) 20.03.2019  
32. 18.02.2019 Narva bussi-ja raudteejaama arenduse projekti elluviimine (AS Eesti Raudtee)  
33. 18.02.2019 6-18/9 rahaliste vahendite eraldamisest (Narva Lasteaed Potsataja) 20.03.2019  
34. 18.02.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
35. 18.02.2019 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise leping (Spordiklubi Narva PSK)