Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 21.04.2017 Pühapäeval on veteranipäeva puhul Eestis lipupäev (Riigikantselei) 21.05.2017  
2. 21.04.2017 NEW/40057 Järelepärimine . (VKG Elektrivõrgud OÜ) 21.05.2017  
3. 21.04.2017 Võidu tn 4 teelõigu remont (Narva Spordikool Energia) 21.05.2017  
4. 21.04.2017 8-5/17/4634-2 Jäätmeloa taotluse edastamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) 28.04.2017  
5. 21.04.2017 ilma Regionaalsete investeeringutoetuste programmi koosoleku otsusest (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) 21.05.2017  
6. 21.04.2017 ilma Regionaalsete investeeringutoetuste programmi otsusest (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) 21.05.2017  
7. 21.04.2017 19-2/28 Sotsiaalkindlustusameti 20.04.2017 dokumendi nr 19-2/28 edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) 21.05.2017  
8. 21.04.2017 Huvihariduse ja -tegevuse riigipoolsest täiendavast toetusest (Eesti Noorsootöö Keskus) 21.05.2017  
9. 21.04.2017 Linnavolikogu otsuste ja määruste edastamine (Narva Linnavolikogu kantselei) 21.05.2017  
10. 21.04.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
11. 21.04.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
12. 21.04.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
13. 21.04.2017 J.Tšumakovi puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 27.04.2017  
14. 21.04.2017 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 21.05.2017  
15. 21.04.2017 2.1-8/2737-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 19.05.2017  
16. 21.04.2017 2.1-8/2706-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 19.05.2017  
17. 21.04.2017 2-11-5306 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
18. 21.04.2017 2-10-47980 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
19. 21.04.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
20. 21.04.2017 kiri (SA Narva Sadam) Saadetud  
21. 21.04.2017 Eestkostja aruanne (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
22. 21.04.2017 Taotlus asenduskoduteenuse rahastamise lõpetamiseks (K. M.) (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
23. 21.04.2017 5-8/585 vara mahakandmisest (Narva Kreenholmi Gümnaasium) 21.05.2017  
24. 21.04.2017 Vastus järelepärimisele alaealise lapse perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
25. 21.04.2017 30 Tõendi päring (AS Vant) 21.05.2017  
26. 21.04.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
27. 21.04.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
28. 21.04.2017 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
29. 21.04.2017 Teade (Eraisikud) Saadetud  
30. 21.04.2017 2-17-6147 Isiku avaldus ja kohtumäärused (avalduse menetlusse võtmine, ekspertiisi määramine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 10.05.2017  
31. 21.04.2017 2-15-18145 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
32. 21.04.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
33. 21.04.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
34. 21.04.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
35. 21.04.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud