Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.09.2022 G.Sinioru lapsepuhkus (Linnamajandusamet) 31.10.2022  
2. 30.09.2022 R.Aleksejeva töölähetus (Linnamajandusamet) 30.09.2022  
3. 30.09.2022 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) 30.10.2022  
4. 30.09.2022 A.Artemjevi puhkus (Linnamajandusamet) 31.10.2022  
5. 30.09.2022 Nõudekiri (Advokaadibüroo EMERALDLEGAL) 30.10.2022  
6. 30.09.2022 Narva Stockholmi väljak ATV kooskõlastus (RTS Infra Eesti OÜ) 30.10.2022  
7. 30.09.2022 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu spordikomisjon) Menetletud  
8. 30.09.2022 Soojusenergia tarbimine (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
9. 30.09.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) 30.10.2022  
10. 30.09.2022 ilma Avaldus objektijuhi muutmiseks (OÜ Bauest) 30.10.2022  
11. 30.09.2022 03-15/1931 (meie453) Taotlus (Žlobini linna Keskhaigla) 30.10.2022  
12. 30.09.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 30.10.2022  
13. 30.09.2022 2-22/53A Hoolekogu koosseisu kinnitamine (Lasteasutus PÄIKENE) 30.10.2022  
14. 30.09.2022 Käskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
15. 30.09.2022 Bussipeatuste rajamine Hariduse tänavale (OÜ Fama Invest) Saadetud  
16. 30.09.2022 Kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
17. 30.09.2022 Teatis - Nugise tn 7 (hoone) (Ehitisregister) 30.10.2022  
18. 30.09.2022 Taotlus (SA Narva Sadam) 30.10.2022  
19. 30.09.2022 Taotlus (Narva linn, Uusküla 17 KÜ) 30.10.2022  
20. 30.09.2022 Ajutise töörühma moodustamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 30.10.2022  
21. 30.09.2022 Komisjoni moodustamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 30.10.2022  
22. 30.09.2022 Vastus järelepärimisele laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
23. 30.09.2022 Vastus avaldusele abivajava lapse kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
24. 30.09.2022 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 21231502664 (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Saadetud  
25. 30.09.2022 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
26. 29.09.2022 2-06-38324 Kohtumäärus vea parandamisest 12.10.2017.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
27. 29.09.2022 2-22-12216 Isiku avaldused ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 12.10.2022  
28. 29.09.2022 2-22-4278 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
29. 29.09.2022 3-3/69 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) 28.10.2022  
30. 29.09.2022 E-post Taotlus menetluse kiirendamiseks (Eraisik) 05.10.2022  
31. 29.09.2022 3100,22,0574546 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
32. 29.09.2022 2330,22,0003936 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
33. 29.09.2022 4.-7/151 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
34. 29.09.2022 Taotlus (Narva linn, Uusküla 17 KÜ) 29.10.2022  
35. 29.09.2022 E-post Isiku 15.09.2022.a avalduse edastamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 28.10.2022