Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 18.01.2019 18-14/42464 Arvamus (Sotsiaalkindlustusamet)  
2. 18.01.2019 Taotlus. (Eraisik) 17.02.2019  
3. 18.01.2019 2-1.6/147 Vastus palvele abist (SA Narva Haigla)  
4. 18.01.2019 Omavalitsuste sisekontrolli tõhustamiseks valmis juhend (Rahandusministeerium) 17.02.2019  
5. 18.01.2019 Kaebus (Eraisik) 17.02.2019  
6. 18.01.2019 Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord (ELVL büroo) 17.02.2019  
7. 18.01.2019 18 Päring (Eesti Energia AS) Menetletud  
8. 18.01.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
9. 18.01.2019 Eestkostja aruanne tsiviilasjas nr 2-16-15025 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
10. 18.01.2019 Sõpruse sild festivali kohta (Vene Konsulaat) Saadetud  
11. 18.01.2019 Hinnapäring (Ettevõtted) Saadetud  
12. 18.01.2019 Taotlus (Balt Ehitusprojekt UÜ) 17.02.2019  
13. 18.01.2019 Teatis (Eraisikud) Saadetud  
14. 18.01.2019 Maa riigi omandisse jätmine ja hoonestusõiguse seadmine (Maa-amet) 17.02.2019  
15. 18.01.2019 Projekteerimistingimuste taotlus (OÜ Keskkonnaprojekt) 17.02.2019  
16. 18.01.2019 Narva linnakantselei eelarve kulud ja jäägid. (Narva Linnakantselei) 17.02.2019  
17. 18.01.2019 1.1-19/7 inventari bilansile üleandmisest (Narva Keeltelütseum) 17.02.2019  
18. 18.01.2019 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
19. 18.01.2019 Rahaliste vahendite eraldamine. (Narva Linnakantselei) 17.02.2019  
20. 18.01.2019 Hankemenetluse korraldamine ja komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 17.02.2019  
21. 18.01.2019 2.1-8/518-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 15.02.2019  
22. 18.01.2019 2.1-3/1850-1 Teade abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 15.02.2019  
23. 18.01.2019 Päring alaealiste laste suhtes (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 2)) Saadetud  
24. 18.01.2019 Eestkostja aruanne (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
25. 18.01.2019 Avaldus (Eraisik) 17.02.2019  
26. 18.01.2019 D.Polubojarov'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.01.2019  
27. 18.01.2019 T.Lennuk'i puhkus (Linnamajandusamet) 30.01.2019  
28. 18.01.2019 3.2-1/1622-1 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 17.02.2019  
29. 18.01.2019 Omavalitsuste sisekontrolli tõhustamiseks valmis juhend (Rahandusministeerium) 17.02.2019  
30. 18.01.2019 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 17.02.2019  
31. 18.01.2019 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) 17.02.2019  
32. 18.01.2019 Kutse. (EV Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
33. 18.01.2019 Töörühma moodustamine (Narva linna Sotsiaalabiamet) 17.02.2019  
34. 18.01.2019 Töörühma moodustamine (Narva linna Sotsiaalabiamet) 17.02.2019  
35. 18.01.2019 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) 17.02.2019