Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 11.08.2020 Vastus päringule (Eraisik S.B.) Saadetud  
2. 11.08.2020 Mälestussamba platsi renoveerimine (OÜ Diamondome)  
3. 11.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) 10.09.2020  
4. 11.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) 10.09.2020  
5. 11.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) 10.09.2020  
6. 11.08.2020 Raieloa taotlus (Eesti ESM AS) 10.09.2020  
7. 11.08.2020 1.20/12 ümberpaigutamine (Narva Noortekeskus) 10.09.2020  
8. 11.08.2020 Kodaniku märgukirja edastamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
9. 11.08.2020 Kutse (KÜ Tallinna mnt 46) Saadetud  
10. 11.08.2020 A.Korol’i puhkuse katkestamine (Linnamajandusamet) 10.09.2020  
11. 11.08.2020 258 Avaldus (S. A.) 10.09.2020  
12. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 10.09.2020  
13. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 10.09.2020  
14. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
15. 11.08.2020 128-NLV Sõiduplaani muudatuste kooskõlastamine (LUX EXPRESS ESTONIA AS) 10.09.2020  
16. 11.08.2020 Otsuse edastamine (Eraisikud) Saadetud  
17. 11.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 10.09.2020  
18. 11.08.2020 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) 10.09.2020  
19. 11.08.2020 Maa-ala osa tasuta kasutamise lepingu nr 1/652-M ülesütlemine (MTÜ Flyboard Estonia) Saadetud  
20. 11.08.2020 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
21. 11.08.2020 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
22. 11.08.2020 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
23. 11.08.2020 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
24. 11.08.2020 Teatis (AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg) 10.09.2020  
25. 11.08.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 10.09.2020  
26. 11.08.2020 Avaldus reklaami paigaldusloa välja andmiseks (MTÜ Laste Õppekeskus Umka) 10.09.2020  
27. 11.08.2020 Hävitamisakti edastamisest (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
28. 11.08.2020 AH korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 10.09.2020  
29. 11.08.2020 2020. aasta Ameti hankeplaani muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 10.09.2020  
30. 11.08.2020 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet) Saadetud  
31. 10.08.2020 Avaldus (Eraisikud) 09.09.2020  
32. 10.08.2020 Rohu niitmine (Eraisikud) Menetletud  
33. 10.08.2020 2-16-16106 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 24.08.2020  
34. 10.08.2020 2-13-56521 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 24.08.2020  
35. 10.08.2020 2-20-10282 Kohtukutse kohtuistungile 25.08.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 25.08.2020