Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.06.2022 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) 05.07.2022  
2. 30.06.2022 3100,22,0342147 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
3. 30.06.2022 3100,22,0356576 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
4. 30.06.2022 3100,22,0357702 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
5. 30.06.2022 4.-3/203 Teade koduteenuste osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
6. 30.06.2022 4.-3/202 Teade koduteenuste osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
7. 30.06.2022 4.-3/201 Teade koduteenuste osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
8. 30.06.2022 2-22-7958 Kohtunõue ekspertiisi läbiviimiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
9. 30.06.2022 2-16-979 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
10. 30.06.2022 2-21-14647 Kohtukutse kohtuistungile 11.07.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 11.07.2022  
11. 30.06.2022 274 Päring (Viru Vangla) 30.07.2022  
12. 30.06.2022 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) 30.07.2022  
13. 30.06.2022 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) 30.07.2022  
14. 30.06.2022 Taotlus (Ehitisregister) 30.07.2022  
15. 30.06.2022 Taotlus (KÜ Meie Maja Kreenholmi 24 A) 30.07.2022  
16. 30.06.2022 9.2-3/22/5775-2 Riikliku jarelevalvemenetluse menetlustoimingu protokoll (Terviseamet) 30.07.2022  
17. 30.06.2022 1.1-19/53 Sõjapõgenike toetus (Narva Keeltelütseum) 30.07.2022  
18. 30.06.2022 Taotlus (KÜ Rakvere 85) 30.07.2022  
19. 30.06.2022 Teade (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
20. 30.06.2022 Teade kohtule ekspertiisi osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
21. 30.06.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-18-4385 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
22. 30.06.2022 2-22-3558 Isiku poolt esitatud kompromiss ja kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 04.07.2022  
23. 30.06.2022 O.Smirnova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 30.07.2022  
24. 30.06.2022 Teatis (Ehitisregister) 30.07.2022  
25. 30.06.2022 E-post Teavitus kohatasu tõstmise kohta alates 01.01.2023.a (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu)  
26. 30.06.2022 E-post Tegevusaruanne (MTÜ Laste Päevakeskus LAD)  
27. 30.06.2022 2-18-4385 Kohtumäärus eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 13.07.2022  
28. 30.06.2022 2-22-9458 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.07.2022  
29. 30.06.2022 2-22-9433 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
30. 30.06.2022 2-22-9287 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
31. 30.06.2022 E-post Isiku taotlused teenuste saamiseks (Eraisik) 12.07.2022  
32. 30.06.2022 E-post Avaldus pangakonto numbri muutmisest (Eraisik) 12.07.2022  
33. 30.06.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 30.07.2022  
34. 30.06.2022 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.07.2022  
35. 30.06.2022 Ilma Avaldus abivajava isiku kohta (KÜ Gerassimovi 10) 21.07.2022