Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 15.04.2021 6-3/35875-1 (meie139) Järelepärimine (Sotsiaalkindlustusamet) 15.05.2021  
2. 14.04.2021 2-21-5706 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
3. 14.04.2021 2-21-5706 Kohtumäärus menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
4. 14.04.2021 2-10-64827 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
5. 14.04.2021 2-21-4609 Isikule määratud esindaja 12.04.2021.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
6. 14.04.2021 2-08-84802 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
7. 14.04.2021 2-10-63819 Kohtumäärus kohtu algatusel esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
8. 14.04.2021 2-11-1926 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 23.04.2021  
9. 14.04.2021 2-10-62282 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 14.05.2021  
10. 14.04.2021 E-post Avaldus endise avalduse tühistamiseks (Eraisik)  
11. 14.04.2021 2-19-5910 Kohtukutse kohtuistungile 05.05.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 05.05.2021  
12. 14.04.2021 2-21-2739 Kohtukutse kohtuistungile 12.05.2021.a (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) 12.05.2021  
13. 14.04.2021 2-21-1630 Teise linnavalitsuse arvamus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
14. 14.04.2021 3100,21,0180672 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
15. 14.04.2021 3100,21,0180950 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
16. 14.04.2021 3100,21,0179028 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
17. 14.04.2021 3100,21,0177529 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
18. 14.04.2021 E-post Avaldus suhtluskorra rikkumise kohta (Eraisik) 13.05.2021  
19. 14.04.2021 2-20-17813 Kohtumäärus vanemate hooldusõiguse piiramisest ja lapsele eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
20. 14.04.2021 Taotlus (Narva Gate OÜ) 14.05.2021  
21. 14.04.2021 2-21-3627 Kohtumäärus 14.04.2021.a istungiaja tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
22. 14.04.2021 2-20-1054 Kohtumäärused lapsele määratud esindaja ja isiku määruskaebuste kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium)  
23. 14.04.2021 3100,21,0179381 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
24. 14.04.2021 3-13/563 Taotlus isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) 13.05.2021  
25. 14.04.2021 2-21-1601 Kohtukutse kohtuistungile 05.05.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 05.05.2021  
26. 14.04.2021 4.-7/85 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
27. 14.04.2021 4.-7/84 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
28. 14.04.2021 Vastus taotlusele isikule sotsiaaltransporditeenuse korraldamiseks (AS Ida-Tallinna Keskhaigla) Saadetud  
29. 14.04.2021 Garantiikiri (Õpetajate Leht) Saadetud  
30. 14.04.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-60621 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
31. 14.04.2021 Teatis (OÜ Dekoraator) 14.05.2021  
32. 14.04.2021 Vastus isikute avaldustele abivajava isiku kohta (Eraisikud) Saadetud  
33. 14.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
34. 14.04.2021 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
35. 14.04.2021 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 30.04.2021