Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 11.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) 10.09.2020  
2. 11.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) 10.09.2020  
3. 11.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsus) 10.09.2020  
4. 11.08.2020 Raieloa taotlus (Eesti ESM AS) 10.09.2020  
5. 11.08.2020 1.20/12 ümberpaigutamine (Narva Noortekeskus) 10.09.2020  
6. 11.08.2020 A.Korol’i puhkuse katkestamine (Linnamajandusamet) 10.09.2020  
7. 11.08.2020 258 Avaldus (S. A.) 10.09.2020  
8. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 10.09.2020  
9. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 10.09.2020  
10. 11.08.2020 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
11. 11.08.2020 128-NLV Sõiduplaani muudatuste kooskõlastamine (LUX EXPRESS ESTONIA AS) 10.09.2020  
12. 11.08.2020 eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 10.09.2020  
13. 11.08.2020 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) 10.09.2020  
14. 11.08.2020 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
15. 11.08.2020 Teatis (AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg) 10.09.2020  
16. 11.08.2020 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 10.09.2020  
17. 11.08.2020 Avaldus reklaami paigaldusloa välja andmiseks (MTÜ Laste Õppekeskus Umka) 10.09.2020  
18. 11.08.2020 Hävitamisakti edastamisest (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
19. 11.08.2020 AH korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 10.09.2020  
20. 11.08.2020 2020. aasta Ameti hankeplaani muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 10.09.2020  
21. 10.08.2020 Avaldus (Eraisikud) 09.09.2020  
22. 10.08.2020 Rohu niitmine (Eraisikud) Menetletud  
23. 10.08.2020 2-16-16106 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 24.08.2020  
24. 10.08.2020 2-13-56521 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 24.08.2020  
25. 10.08.2020 2-20-10282 Kohtukutse kohtuistungile 25.08.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 25.08.2020  
26. 10.08.2020 2-19-7202 Kohtumäärus isiku määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium)  
27. 10.08.2020 2-20-9923 Lapsele määratud esindaja 07.08.2020.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
28. 10.08.2020 2-20-9923 Puudutatud isiku 05.08.2020.a vastus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
29. 10.08.2020 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (26 Juuli, 15KÜ) 09.09.2020  
30. 10.08.2020 257 Avaldus (N. M.) 09.09.2020  
31. 10.08.2020 256 Avaldus (S. A.) 09.09.2020  
32. 10.08.2020 Teatis (Eraisik) Menetletud  
33. 10.08.2020 Seletuskiri (Eraisik) 09.09.2020  
34. 10.08.2020 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
35. 10.08.2020 7.2-2.3/7788-2 ettekirjutuse pikendamine (Päästeameti Ida Päästekeskus) 09.09.2020