Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 16.06.2021 Korralduse eelnõu edastamine (Eraisik) Saadetud  
2. 16.06.2021 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
3. 16.06.2021 Nõusolek lepingu sõlmimiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
4. 16.06.2021 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
5. 16.06.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
6. 16.06.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
7. 16.06.2021 Vastus kohtunõudele andmete esitamiseks eestkostja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
8. 16.06.2021 Vastus kohtunõudele andmete esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
9. 16.06.2021 Konkurss (Eraisik T.Tš.) Saadetud  
10. 16.06.2021 Konkurss (Eraisik A.J.) Saadetud  
11. 16.06.2021 Konkurss (Eraisik S.A.) Saadetud  
12. 16.06.2021 Kaasamine (KÜ Rahu 34) Saadetud  
13. 16.06.2021 Kaasamine (KÜ Kangelaste 23) Saadetud  
14. 15.06.2021 Kiri (KÜ Pähklimäe 7) Saadetud  
15. 15.06.2021 Kiri (KÜ Grafovi 17,18,19) Saadetud  
16. 15.06.2021 Kutse (Eraisik) Saadetud  
17. 15.06.2021 Kutse (Roheenergia 2 OÜ) Saadetud  
18. 15.06.2021 Kutse (Eraisik) Saadetud  
19. 15.06.2021 Garantiikiri (ATKO Bussiliinid AS) Saadetud  
20. 15.06.2021 Leping (Narva LV Kultuuriosakond)  
21. 15.06.2021 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
22. 14.06.2021 Leppetrahvi kohaldamine töövõtulepingu nr 20/2021 järgi (Elektrilabor OÜ) Saadetud  
23. 14.06.2021 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
24. 14.06.2021 Kutse (Eraisikud) Saadetud  
25. 14.06.2021 Ettepanek hankelepingu lõpetamiseks (Elektrilabor OÜ) Saadetud  
26. 14.06.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-10-57493 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
27. 14.06.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-19-6280 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
28. 14.06.2021 Järelepärimine isiku ja tema lapse kohta (MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik) Saadetud  
29. 14.06.2021 Teatis (Narva Eesti Gümnaasium) Saadetud  
30. 14.06.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-10-64722 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
31. 14.06.2021 Maa erastamine (Eraisik) Saadetud  
32. 14.06.2021 Teatis kavandatavast haldusaktist (OÜ Diamondome) Saadetud  
33. 14.06.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
34. 14.06.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
35. 14.06.2021 Järelepärimine arstitõendi ja arvamuse esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Saadetud