Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 29.11.2022 Vastus teabenõudele isiku suhtes (Õiguskantsleri Kantselei) Saadetud  
2. 29.11.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3. 29.11.2022 Arvamuse päring (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
4. 29.11.2022 ETOV-st väljaastumine (MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik) Saadetud  
5. 29.11.2022 Juurdelõike omandamiseks pakkumine (Eraisik) Saadetud  
6. 28.11.2022 Avaldus EKTK-st väljaastumisest (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda) Saadetud  
7. 28.11.2022 Juurdelõike omandamiseks pakkumine (Eraisik) Saadetud  
8. 28.11.2022 Juurdelõike omandamiseks pakkumine (Eraisik) Saadetud  
9. 28.11.2022 Juurdelõike omandamiseks pakkumine (Eraisik) Saadetud  
10. 28.11.2022 Juurdelõike omandamiseks pakkumine (Eraisik) Saadetud  
11. 28.11.2022 Vastus järelepärimisele lapse perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
12. 28.11.2022 õiend ürituste läbiviimisest (Lasteasutus PÄIKENE) Saadetud  
13. 25.11.2022 Vastus isiku 15.11.2022.a pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
14. 25.11.2022 Otsus (Edulahe Wings OÜ) Saadetud  
15. 25.11.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
16. 25.11.2022 Vastus 18.11.2022.a kohtunõudele (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
17. 25.11.2022 Vastus taotlusele laste registreeritud elukoha kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
18. 25.11.2022 Vastus taotlusele isikute registreeritud elukoha kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
19. 25.11.2022 Vastus teatele abivajava lapse kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
20. 25.11.2022 Eksperdihinnangu tellimine (Pindi Kinnisvara OÜ) Saadetud  
21. 25.11.2022 Otsuse teavitamine (KÜ Puškini 65) Saadetud  
22. 25.11.2022 Vastus pöördumisele (Stuudioteater Ilmarine MTÜ) Saadetud  
23. 25.11.2022 Päring (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
24. 25.11.2022 Kahju hüvitamise nõue (Swedbank P&C Insurance AS) Saadetud  
25. 24.11.2022 Järelepärimine (Narva Vesi AS) Saadetud  
26. 24.11.2022 Seisukoht isiku põhiavaldusele ja vastuavaldusele (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Saadetud  
27. 24.11.2022 Dokumendi esitamise nõue (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
28. 24.11.2022 volitus kauba ostmiseks (Realiseerimiskeskus OÜ) Saadetud  
29. 24.11.2022 Kohtuväline suhtlemiskord (Eraisikud) Saadetud  
30. 24.11.2022 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 22240100075 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
31. 24.11.2022 Teavituskiri (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Saadetud  
32. 23.11.2022 Aruanne riikliku toetuse kasutamise kohta 2021. aastal (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
33. 23.11.2022 Vastus isiku 19.11.2022.a pöördumisele (Eraisik) Saadetud  
34. 23.11.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva 6. Kool) Saadetud  
35. 23.11.2022 Järelepärimine laste tervisliku seisundi kohta (OÜ Medisvet N.P.S) Menetletud