Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 12.08.2022 Narva linna ajutistest liikluskorraldusskeemidest (Transpordiamet) Saadetud  
2. 12.08.2022 Narva linna ajutistest liikluskorraldusskeemidest (Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon) Saadetud  
3. 12.08.2022 Narva linna ajutistest liikluskorraldusskeemidest (Narva Noortekeskus) Saadetud  
4. 12.08.2022 Kiri (AS Nakro) Saadetud  
5. 12.08.2022 Vastus abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
6. 12.08.2022 Korduv nõue lepingu täitmise kohta/etteteade lepingust taganemisest (N&V OÜ) Saadetud  
7. 12.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
8. 12.08.2022 Päring (Transpordiamet) Saadetud  
9. 11.08.2022 Teade (Narva Žasmiini aiad OÜ) Saadetud  
10. 11.08.2022 Vastus isiku avaldusele (Eraisik) Saadetud  
11. 11.08.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-23897 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
12. 11.08.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Politsei-ja Piirivalveamet Lääne Prefektuur) Saadetud  
13. 11.08.2022 kulude arvestamine (Eesti Energia AS) Saadetud  
14. 11.08.2022 kulude arvestamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
15. 11.08.2022 Teade (AÜ Teine Noorus) Saadetud  
16. 11.08.2022 Vastus taotlusele laste suhtes (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Saadetud  
17. 11.08.2022 Taotlus koolivälisele nõustamismeeskonnale (Haridus- ja Noorteamet) Saadetud  
18. 11.08.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotlusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 11.08.2022 Tuleviku tn rekonstrueerimine (N&V OÜ) Saadetud  
20. 11.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Vikerkaar) Saadetud  
21. 11.08.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Saadetud  
22. 11.08.2022 Hinnapäring (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
23. 11.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
24. 11.08.2022 Tellimuskiri (OÜ VA Systems) Saadetud  
25. 10.08.2022 Teade (AÜ Victoria Aiamaad) Saadetud  
26. 10.08.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
27. 10.08.2022 Järelepärimine ettekirjutus-hoiatuse täitmise kohta (Eraisik) Saadetud  
28. 10.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
29. 10.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Rapid Security) Saadetud  
30. 10.08.2022 Teade (VKHT OÜ) Saadetud  
31. 10.08.2022 Teade (OG Elektra AS) Saadetud  
32. 10.08.2022 Pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
33. 10.08.2022 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
34. 10.08.2022 Teade vastamise tähtaja pikendamisest (Eraisik) Saadetud  
35. 10.08.2022 Seisukoht lapsele määratud esindaja määruskaebusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud