Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 13.02.2023 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
2. 13.02.2023 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
3. 10.02.2023 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4. 09.02.2023 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
5. 09.02.2023 Vastus pöördumisele abivajava lapse suhtes (Põhja-Tallinna Valitsus (Sotsiaalhoolekande osakond)) Saadetud  
6. 08.02.2023 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
7. 08.02.2023 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
8. 07.02.2023 Seisukoht isiku avaldusele seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
9. 07.02.2023 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-22-18425 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
10. 06.02.2023 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ STARSTEEL Baltic) Saadetud  
11. 06.02.2023 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ Weki Ehitus) Saadetud  
12. 06.02.2023 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ STARSTEEL Baltic) Saadetud  
13. 06.02.2023 Töövõtuleping koos lisadega (OÜ STARSTEEL Baltic) Saadetud  
14. 06.02.2023 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
15. 06.02.2023 Vastus avaldusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
16. 06.02.2023 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
17. 06.02.2023 Leppetrahvi nõue (Archaeology Team OÜ)  
18. 02.02.2023 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 02.02.2023 Vastus kohtunõudele seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
20. 01.02.2023 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
21. 01.02.2023 Vastus päringule (Notar Sergei Nikonov) 03.03.2023  
22. 31.01.2023 Vastus päringule isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
23. 31.01.2023 Vastus päringule isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
24. 31.01.2023 Narva gaasijaotusjaama juurdepääsutee (Elering AS) Menetletud  
25. 31.01.2023 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
26. 31.01.2023 Rakvere tn 85 projekti kooskõlastamine (OÜ Dekoraator) Menetletud  
27. 31.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
28. 31.01.2023 Sõiduplaani muudatuste kooskõlastamine (Valgis OÜ) Menetletud  
29. 31.01.2023 A.Galaktionova puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
30. 31.01.2023 Taotlus reservfondist vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
31. 31.01.2023 Ehitusteatis - Rakvere tn 22 (Ehitisregister) 02.03.2023  
32. 31.01.2023 Kiri (Taltech Virumaa kolledž) Saadetud  
33. 31.01.2023 Päring (Eraisik) Saadetud  
34. 31.01.2023 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
35. 31.01.2023 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) Menetletud