Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1016. 27.12.2022 A.Kassimovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1017. 27.12.2022 Teade pärimisasjas (Narva notar Oksana Bauer-Karle) Menetletud  
1018. 27.12.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1019. 27.12.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
1020. 27.12.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
1021. 27.12.2022 Raha tagastamine (MTÜ Narva Ingerisoomlaste Selts) Menetletud  
1022. 27.12.2022 Puuduva teenistuja ülesannete täitmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1023. 27.12.2022 Kaebus (Eraisik) Menetletud  
1024. 27.12.2022 Ehitusteatis - Männi tn 19 (Ehitisregister) Menetletud  
1025. 27.12.2022 Küsimused linnapeale (eraisik) Menetletud  
1026. 27.12.2022 Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse küsimine (SA Ida- Viru Investeeringute Agentuur) 26.01.2023  
1027. 27.12.2022 Taotlus - Kraavi tn 2 (Hooviala) (Ehitisregister) 26.01.2023  
1028. 23.12.2022 Muudatusettepanekute sisseviimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
1029. 23.12.2022 Päring riigihanke läbiviimise kohta (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
1030. 23.12.2022 S.Smirnova puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
1031. 23.12.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1032. 23.12.2022 A.Tšernossitovi puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
1033. 23.12.2022 Taotlus - Haigla tn 1 (Ehitisregister) 22.01.2023  
1034. 23.12.2022 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
1035. 23.12.2022 Arupärimine (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
1036. 23.12.2022 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
1037. 23.12.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1038. 23.12.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1039. 23.12.2022 Järelepärimine lapse ülesannete nimekirja väljastamiseks (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
1040. 23.12.2022 Liitumistaotlus (AS Spin TEK) Saadetud  
1041. 23.12.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
1042. 23.12.2022 Energia tn 2b projekteerimistingimused (Tartu Arhitektuuribüroo OÜ) 22.01.2023  
1043. 23.12.2022 Tallinna maantee 15a eraparklate ja avaliku kõnnitee ehitus (KÜ Tallinna mnt 17) 22.01.2023  
1044. 23.12.2022 Kasutusteatis - Piiri tn 27 (Ehitisregister) Menetletud  
1045. 23.12.2022 Hankelepingu nr 90/2019 pikendamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
1046. 23.12.2022 Hankelepingu nr 209/2021 pikendamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
1047. 23.12.2022 N.Kuzmiku puhkus (Linnamajandusamet) 30.12.2022  
1048. 22.12.2022 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu eelarvekomisjon) Menetletud  
1049. 22.12.2022 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu eelarvekomisjon) Menetletud  
1050. 22.12.2022 A.Koroli puhkuselt tagasikutsumine (Linnamajandusamet) Menetletud