Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1051. 22.12.2022 G.Sinioru lapsepuhkus (Linnamajandusamet) 30.12.2022  
1052. 22.12.2022 Väljamaksetaotlus (AÜ Progress Plus) Menetletud  
1053. 22.12.2022 Väljamaksetaotlus (AÜ Oktoober) Menetletud  
1054. 22.12.2022 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu noorsookomisjon) Menetletud  
1055. 22.12.2022 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu sotsiaalkomisjon) Menetletud  
1056. 22.12.2022 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu sotsiaalkomisjon) Menetletud  
1057. 22.12.2022 L.Spiridonova vaba päev (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
1058. 22.12.2022 kütuse ostmine sõiduki jaoks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
1059. 22.12.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
1060. 22.12.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1061. 22.12.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
1062. 22.12.2022 Muudatusettepanek (AS YIT Eesti) Menetletud  
1063. 22.12.2022 Vastus-ettepanek (OÜ Edlen Service) 31.03.2023  
1064. 22.12.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1065. 22.12.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
1066. 22.12.2022 Linnavara mahakandmine (Aadressil Juhhanovi tn 7,9,11, Narva linn asuvate peremajade põhivara ) (Linnamajandusamet) Menetletud  
1067. 22.12.2022 Käskkirja nr 1.7/11736 täiendamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1068. 22.12.2022 Vastus isiku 21.12.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
1069. 22.12.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
1070. 22.12.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteasutus PÄIKENE) Menetletud  
1071. 22.12.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kosmonaudi 3)) Menetletud  
1072. 22.12.2022 Tellimuskiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
1073. 22.12.2022 Volikiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
1074. 22.12.2022 Otsus (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
1075. 22.12.2022 Väljamaksetaotlus (AÜ Berjozka) Menetletud  
1076. 22.12.2022 Tervitame 2023. aastat (VKG Elektrivõrgud OÜ) Saadetud  
1077. 22.12.2022 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
1078. 22.12.2022 Kiri (Eraisik A.Mägi) Menetletud  
1079. 22.12.2022 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
1080. 22.12.2022 Teatis - Herilase tn 16 (Ehitisregister) Menetletud  
1081. 22.12.2022 Päring Jõesuu 175 kohta (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
1082. 22.12.2022 Väljamaksetaotlus (AÜ PTŠELA) Menetletud  
1083. 22.12.2022 Päring reservfondi kasutamise kohta (Aleksei Mägi - Linnavolikogu liige) Menetletud  
1084. 22.12.2022 T.Lennuki vaba päev (Linnamajandusamet) Menetletud  
1085. 22.12.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (Ida-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond)) Saadetud