Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 24.01.2023 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
212. 24.01.2023 Energia 4c eskiis (RIBBON Consult OÜ) 23.02.2023  
213. 24.01.2023 Ebaseaduslik ehitamine (Eraisik) Menetletud  
214. 24.01.2023 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 23.02.2023  
215. 24.01.2023 Avaldus (VENT SYSTEM PROJECT OÜ) 23.02.2023  
216. 24.01.2023 Taotlus kinnituskirja väljastamiseks (AS Infragate Eesti) 23.02.2023  
217. 24.01.2023 Tellimuskiri (Tehnosan OÜ) Saadetud  
218. 24.01.2023 Kiri (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
219. 24.01.2023 Taotlus (TÜ Gerkules) 23.02.2023  
220. 24.01.2023 Dokumentide päring (OÜ Lillebutik) Menetletud  
221. 24.01.2023 Seisukoht isiku avaldusele vanema hooldusõiguse taastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
222. 24.01.2023 Taotlus ruumide tasuta üürile andmiseks (Narva Noortekeskus) Saadetud  
223. 24.01.2023 Eelnõu tagasikutsumine (Narva Linnavolikogu) 23.02.2023  
224. 24.01.2023 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
225. 24.01.2023 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
226. 24.01.2023 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
227. 24.01.2023 Õppepuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
228. 24.01.2023 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
229. 24.01.2023 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
230. 24.01.2023 Muudatusettepanekud (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
231. 24.01.2023 Avaldus (AÜ Suur Primorskoje) Menetletud  
232. 24.01.2023 Teatis - Puškini tn 31 (Ehitisregister) Menetletud  
233. 24.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 23.02.2023  
234. 24.01.2023 Ehitusteatis - Valguse tn 50 (Ehitisregister) 23.02.2023  
235. 23.01.2023 käskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
236. 23.01.2023 Vastused audiitori järelpärimistele (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
237. 23.01.2023 Pöördumine (Eraisik N.S.) 22.02.2023  
238. 23.01.2023 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
239. 23.01.2023 Leping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
240. 23.01.2023 J.Smirnovi puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
241. 23.01.2023 Tagasinõudmata enammaksete tuludesse kandmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
242. 23.01.2023 KT 1. Jõe tn 32b (eramu) (Ehitisregister) 22.02.2023  
243. 23.01.2023 Kiri (Politsei ja Piirivalveamet) Saadetud  
244. 23.01.2023 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
245. 23.01.2023 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) 22.02.2023