Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
227431. 16.03.2012 NJ-13-2/00719 Üldkasutuses olev tee (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227432. 03.04.2012 NJ-13-2/00848 Kiri (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227433. 18.04.2012 NJ-13-2/00983 Tee remont (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227434. 16.06.2010 NJ-13-2/01485 Taotlus (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227435. 29.07.2011 NJ-13-2/02399 Liiklusmärgid (Eesti Energia AS) Menetletud  
227436. 04.04.2012 NJ-15/00453 Kiri (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227437. 16.01.2012 NJ-2-2/00180 Vee kvaliteedikontroll (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227438. 23.04.2013 NJ-2-2/00494 Taotlus (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227439. 20.11.2012 NJ-2-2/02674 Kooskõlastamine (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227440. 12.10.2011 NJ-2-2/03298 Vee kvaliteedikontroll (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227441. 30.05.2018 NJ-HAL-1/387-2 Vastus päringule (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227442. 04.09.2017 NJ-HAL-1/516 Tee servituudi seadmine (Eesti Energia AS) Menetletud  
227443. 30.10.2017 NJ-HAL-1/600-2 Seisukoht ehitiste läbivaatuse protokolli osas (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227444. 10.02.2017 NJ-HAL-1/90 Tee remont (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227445. 18.06.2018 NJ-HAL-3/421-2 Teatis (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227446. 29.12.2017 NJ-HAL-3/685-2 Vastus kirjale (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227447. 01.12.2021 NJ-HLD-1/1222-2 Vastamise tähtaja pikendamise taotlus (Enefit Power AS) Menetletud  
227448. 26.08.2022 NJ-HLD-1/804-2 Vastus märgukirjale (Enefit Power AS) Menetletud  
227449. 04.09.2014 NJ-JUH-10/593 Kiri (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227450. 07.04.2014 NJ-JUH-10/593 Turbiiniõli leke Balti Elektrijaamas (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227451. 17.01.2017 NJ-JUH-11/102 Teade (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227452. 06.07.2016 NJ-JUH-11/1129 Teavitamine nime muutmisest (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227453. 13.07.2016 NJ-JUH-11/1222 Taotlus katastriüksuste siseseks jagamiseks (Eesti Energia AS) Menetletud  
227454. 24.08.2016 NJ-JUH-11/1448-2 Vastus (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227455. 28.07.2015 NJ-JUH-11/1549-2 Vastus (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227456. 26.10.2016 NJ-JUH-11/1872 Narva linna soojustorustike renoveerimine 2017-2018 (Eesti Energia AS) Menetletud  
227457. 25.11.2016 NJ-Juh-11/1872-2 Narva linna soojustorustike renoveerimine 2017-2018 (Eesti Energia AS) Menetletud  
227458. 09.11.2016 NJ-JUH-11/1976-2 Ehitusloa menetlus (Enefit Energiatootmine AS) Saadetud  
227459. 10.11.2016 NJ-JUH-11/2005-2 Kasutusteatise menetlus (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227460. 05.12.2016 NJ-JUH-11/2035-2 Teabe esitamine (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227461. 18.11.2016 NJ-JUH-11/2039 Dokumentide üleandmise taotlus (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
227462. 28.09.2015 NJ-JUH-11/2198 Soojustrass (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
227463. 18.12.2014 NJ-JUH-11/2264-2 Vastuskiri (Kutkova Irina) Menetletud  
227464. 18.12.2014 NJ-JUH-11/2267-2 Vastuskiri (Sokolova Olga) Menetletud  
227465. 29.12.2014 NJ-JUH-11/2416 Teabenõue (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud