Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
229321. 11.05.2009 V7-2/12261-1 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
229322. 22.08.2013 V7-3/13/18924-2 Kooskõlastus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229323. 07.01.2013 V7-6/12/24056-9 Teavitamine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229324. 08.07.2015 V7-6/15/14830-4 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229325. 03.08.2015 V7-6/15/17341-2 Vee erikasutusloa pikendamisest teavitamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229326. 24.07.2009 V7-6/21912 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
229327. 08.11.2011 V7-6/26060-6 Teavitamine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229328. 25.09.2009 V7-6/28294-1 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
229329. 16.12.2009 V7-6/37632 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229330. 19.02.2009 V7-6/896-5 Ajutine vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
229331. 18.03.2009 V7-6/896-6 Ajutine vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
229332. 26.11.2015 V7-8/15/24092-4 Veehaarete sanitaarkaitseala vähendamisest teavitamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229333. 14.05.2009 V8-2/12766-1 VKG Elektrivõrgud OÜ kaebus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229334. 22.05.2009 V8-2/13000-2 Linna elanike kaebus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229335. 30.09.2014 V8-2/14/26345-8 Narva prügila seisundist ja korrastamisest (Keskkonnaamet) Menetletud  
229336. 08.10.2015 V8-2/15/22578-1 Teade (Keskkonnaamet) Menetletud  
229337. 23.07.2009 V8-2/16185-6 Prügila sulgemine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229338. 01.03.2010 V8-4/10753-3 Evmet - Mehaanik AS jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229339. 02.11.2011 V8-4/11/30372-4 Jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229340. 09.01.2012 V8-4/12/38743-3 Jäätmeloa muutmise taotluse edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229341. 24.04.2014 V8-4/14/8502-3 Jäätmeloa taotluse esitamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229342. 29.06.2009 V8-4/14113-2 Jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229343. 06.04.2010 V8-4/14425 Taotlus (AS Maves) Menetletud  
229344. 01.06.2015 V8-4/15/10486-3 Jäätmeloa taotluse esitamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
229345. 01.10.2015 V8-4/15/10486-5 Jäätmeloa muutmise eelnõu edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229346. 19.10.2015 V8-4/15/16382-8 Eelnõude edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229347. 19.11.2015 V8-4/15/19865-15 Jäätmeloa andmise eelnõu edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229348. 03.09.2015 V8-4/15/19905 Arvamuse saamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229349. 02.09.2015 V8-4/15/19906 Jäätmeloa muutmise taotluse edastamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
229350. 26.11.2015 V8-4/15/26047-2 Arvamuse päring (Keskkonnaamet) Menetletud  
229351. 08.12.2015 V8-4/15/26656-5 Jäätmeloa taotluse edastamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
229352. 28.07.2010 V8-4/21980-2 Jäätmeloa taotluse esitamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229353. 07.09.2009 V8-4/24682-3 OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229354. 26.02.2009 V8-4/2604-2 AS Narva Vesi jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229355. 08.09.2010 V8-4/31229-3 SA Narva Haigla jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud