Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
229356. 16.04.2009 V8-4/4655-4 OÜ Varaku Refonda jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229357. 25.03.2009 V8-4/5651 SA Narva Haigla jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229358. 17.02.2009 V8-4/675 OÜ Ekovir jäätmeluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
229359. 12.02.2009 V8-4/675 OÜ Ekovir jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229360. 01.03.2010 V8-4/9542-3 Maseko AS jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229361. 06.06.2014 V88 Taotlus (AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg) Menetletud  
229362. 30.04.2009 V9-4/10850-2 Välisõhu saasteluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
229363. 22.10.2012 V9-4/12/25125-2 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229364. 07.11.2012 V9-4/12/25383-4 Kaaskiri (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229365. 31.12.2012 V9-4/12/31593-3 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229366. 20.02.2015 V9-4/1355-6 Arvamuse küsimine välisõhu saasteloa kohta (Keskkonnaamet) Menetletud  
229367. 26.05.2009 V9-4/13755 Välisõhu saasteloa edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229368. 18.07.2014 V9-4/14/15971-3 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229369. 13.08.2009 V9-4/23470 Välisõhu saasteluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
229370. 30.08.2010 V9-4/33359-2 Taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229371. 07.12.2009 V9-4/36395 välisõhu saasteloa taotlemine (Keskkonnaamet) Menetletud  
229372. 01.12.2009 V9-4/36395 Taotlemine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229373. 23.12.2010 V9-4/46998-3 Kaaskiri (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
229374. 12.07.2021 VD 107 Vastus põhiprojekti kohta (Raekoda) (P.P.Projekt OÜ) Menetletud  
229375. 01.06.2022 VD390 Projekteerimise Töövõtuleping nr 73/2021 (P.P.Ehitusjärelevalve OÜ) Menetletud  
229376. 25.07.2018 VD677 Omanikujärelevalve käsunduslepingu nr 236/2017 lisa koostamine (P.P.Ehitusjärelevalve OÜ) Menetletud  
229377. 22.01.2014 VE-ARE-POH-00089 Projekteerimistingimuste taotlus (AS Eesti Energia Võrguehitus) Menetletud  
229378. 22.01.2014 VE-ARE-POH-00090 Projekteerimistingimuste taotlus (AS Eesti Energia Võrguehitus) Menetletud  
229379. 17.03.2014 VE-ARE-POH-00318 Kaaskiri (AS Eesti Energia Võrguehitus) Menetletud  
229380. 24.07.2014 VE-ARE-POH-00725 Kiri (AS Eesti Energia Võrguehitus) Menetletud  
229381. 16.04.2012 VE-ARE-POH-795 Taotlus (AS Eesti Energia Võrguehitus) Menetletud  
229382. 28.09.2009 VE-EHT-IDA-3/11627 meeldetuletus (Eesti Energia Võrguehituse AS) Menetletud  
229383. 19.10.2009 VE-JUH-JUH/12-12782 kindlustussertifikaadi edastamine (Eesti Energia Võrguehituse AS) Menetletud  
229384. 04.11.2021 VEV.01-03/11131 Taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229385. 21.04.2022 VEV.01-03/1124 Taotlus kasutusõiguse seadmiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229386. 21.04.2022 VEV.01-03/1124 Taotlus kasutusõiguse seadmiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229387. 18.01.2022 VEV.01-03/1134 Sundvalduse seadmise taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229388. 20.12.2021 VEV.01-03/1196-1 Vastus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229389. 17.02.2022 VEV.01-03/149 Avaldus kasutusõiguse seadmiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229390. 23.02.2022 VEV.01-03/165 Taotlus kasutusõiguste seadmiseks (VKG Elektrivõrgud OÜ) Menetletud