Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
229391. 23.02.2022 VEV.01-03/168 Sundvalduse seadmise taotlus (VKG Elektrivõrgud OÜ) Menetletud  
229392. 02.03.2022 VEV.01-03/203 Taotlus kasutusõiguse seadmiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229393. 03.03.2022 VEV.01-03/216 Sundvalduse seadmise taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229394. 04.03.2022 VEV.01-03/224 Taotlus kasutusõiguste seadmiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229395. 10.03.2021 VEV.01-03/278 Avaldus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229396. 04.05.2022 VEV.01-03/390 Taotlus kasutusõiguse seadmiseks (VKG Elektrivõrgud OÜ) Menetletud  
229397. 22.04.2021 VEV.01-03/437 Avaldus kasutusõiguste seadmiseks kinnistutele (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229398. 12.07.2022 VEV.01-03/456-2 Kiri seoses saadud vastusega vastuväitele (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229399. 11.07.2022 VEV.01-03/571 Sundvalduse seadmise taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229400. 22.08.2022 VEV.01-03/698 Taotlus kasutusõiguse seadmiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229401. 10.08.2021 VEV.01-03/817 Avaldus kasutusõiguste seadmiseks kinnistutele (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229402. 09.08.2021 VEV.01-03/836 Avaldus kasutusõiguste seadmiseks kinnistutele (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229403. 09.08.2021 VEV.01-03/838 Taotlus sundvalduse seadmiseks tehnorajatise ehitamiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229404. 10.08.2021 VEV.01-03/843 Taotlus kasutusõiguse seadmiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229405. 11.10.2022 VEV.01-03/857 Loa andmine seinte illustreerimiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229406. 23.08.2021 VEV.01-03/871 Taotluse rahuldamisest keeldumine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229407. 26.10.2022 VEV.01-03/926 Narva linna kliima- ja energiakava 2035 (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229408. 10.11.2022 VEV.01-03/926-2 Narva linna kliima- ja energiakava 2035 (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229409. 20.09.2021 VEV.01-03/970 Taotlus kasutusõiguse seadmiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229410. 15.11.2022 VEV.01-03/984 Ehitusloa taotluse kohta (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229411. 22.08.2022 VEV.01-03_702 Sundvalduse seadmise taotlus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
229412. 29.10.2010 VG-27101001 J.Tsarjova pöördumise kohta (Inimõiguste Teabekeskus) Saadetud  
229413. 28.10.2010 VG-27101002 Info järelpärimisest (Inimõiguste Teabekeskus) Menetletud  
229414. 01.11.2021 VI – 8 / 23 Teede remont (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229415. 12.04.2022 VI – 8 / 8 Taotlus (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229416. 16.06.2015 VI-8-18 Vahendite eraldamisest mängu ja spordiväljakute varustuse paigaldamiseks (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229417. 13.03.2018 VI-8/10 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229418. 08.05.2017 VI-8/10 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229419. 10.06.2022 VI-8/11 Taotlus (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229420. 28.05.2021 VI-8/11 vahendite eraldamine katuse renoveerimiseks (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229421. 20.02.2019 VI-8/11 vahendite eraldamine soojussõlmi renoveerimiseks (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229422. 09.05.2017 VI-8/11 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229423. 20.03.2015 VI-8/11 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229424. 19.03.2014 VI-8/11 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
229425. 20.06.2022 VI-8/12 ümberpaigutamine (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud