Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
229566. 10.10.2016 VRP-7/16/536 Uurimisalluvusse saatmine. (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
229567. 17.04.2019 VRP-7/19/133 Teade (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
229568. 27.02.2020 VRP-7/20/117 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus kriminaalasjas nr 20233000137 (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
229569. 08.03.2012 VRP-8/12/181 Teade päringu edastamisest (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
229570. 12.01.2023 VRP-9-1/23/139 Teade abivajavast isikust (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
229571. 14.05.2010 VS-010/05 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Saadetud  
229572. 19.09.2011 VS-11/042 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
229573. 10.11.2011 VS-11/054 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
229574. 16.02.2012 VS-12/01 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
229575. 14.09.2012 VS-12/09 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
229576. 09.09.2014 VS-14/11 vahendite eraldamisest võistlustel osalemiseks (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
229577. 20.01.2017 WD Kaudne diskrimineerimise olukord (Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik) Menetletud  
229578. 22.01.2014 X01140035 Hüvitamisotsus (MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond) Menetletud  
229579. 21.06.2019 XP-07-07/789 Päring (Vene Föderatsiooni Pensionifond) Menetletud  
229580. 02.09.2013 ˇ1-9/13/7151-2 Veeseaduse tõlgendamine (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
229581. 10.06.2014 ˇ7.2-2.3/2363-6 Teatis (Päästeamet Ida Päästekeskus Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
229582. 06.08.2018 ИСХ-2838/2018 Vastus kirjale (Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Slantsõ linnaasundus) Menetletud  
229583. 30.09.2019 НОА.4/191 Kutse (Gosudarstvennaja Duma) Menetletud  
229584. 27.05.2015 П.-03-17/1531 Vastuskiri (Gorna Oryahovitsa) Menetletud  
229585. 10.06.2014 П.03-17/1323 Õnnitlused (Beltsi LV - Moldova) Menetletud  
229586. 26.04.2011 С/548 Vastus kirjale 2-6/1286 (Narva Vesi AS) Menetletud  
229587. 18.01.2016 СЭД-01-72-13 Kutse (Permi krai Valitsus) Menetletud