Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 16.11.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
282. 16.11.2022 Vastus isiku 12.10.2022.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
283. 16.11.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
284. 16.11.2022 Vastus isiku 17.10.2022.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
285. 16.11.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
286. 16.11.2022 Aruanne eestkostetava lapse vara kohta kohtuasjas nr 2-22-14796 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
287. 16.11.2022 Märgukiri (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
288. 16.11.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
289. 16.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 4)) Saadetud  
290. 16.11.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
291. 16.11.2022 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
292. 16.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Rakvere Maraton MTÜ) Menetletud  
293. 16.11.2022 V.Punga töölähetus (Narva Linnakantselei) 16.12.2022  
294. 16.11.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
295. 16.11.2022 Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava (AS Teede Tehnokeskus) 16.12.2022  
296. 16.11.2022 Taotlus (Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE) 16.12.2022  
297. 16.11.2022 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 16.12.2022  
298. 16.11.2022 Investeeringud (OÜ SKS Estonia Textile) 16.12.2022  
299. 16.11.2022 S.Sinitsõn’i põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
300. 16.11.2022 Päring kirja vastamata jätmise kohta (Irina Janovitš-Narva Linnavolikogu liige) 30.11.2022  
301. 16.11.2022 Kasutusteatis - Rahu tn 14 (elamu) (Ehitisregister) 16.12.2022  
302. 16.11.2022 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
303. 15.11.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
304. 15.11.2022 Avaldus eestkostja ametist vabastamiseks ja isikule uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
305. 15.11.2022 aruanne (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
306. 15.11.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
307. 15.11.2022 Ehitusteatis - Väikesaare tn 5// Väikesaare tänav (Ehitisregister) 15.12.2022  
308. 15.11.2022 Taotlus - Jõesuu tn 119 (puurkaev) (Ehitisregister) 15.12.2022  
309. 15.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
310. 15.11.2022 Eelteade lepingu ülesütlemise ja leppetrahvi kohaldamise kohta (Spes Ehital OÜ) Saadetud  
311. 15.11.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
312. 15.11.2022 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
313. 15.11.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
314. 15.11.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
315. 15.11.2022 Vastus 10.11.2022.a kohtu päringule (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud