Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 20.01.2023 Tõend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
352. 20.01.2023 Kiri (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
353. 20.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
354. 20.01.2023 Taotlus - Kreenholmi tn 14b// P. Kerese tn 23 (Ehitisregister) 19.02.2023  
355. 19.01.2023 A.Tjaželova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
356. 19.01.2023 komisjoni moodustamine bioloogiaolümpiaadi läbiviimiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
357. 19.01.2023 Maa ala kasutamine (Mangal HouseOÜ) Menetletud  
358. 19.01.2023 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
359. 19.01.2023 Vastus isiku 06.01.2023.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
360. 19.01.2023 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
361. 19.01.2023 Elektritoitega kütusetanklad (CIRCLE K EESTI AS) Saadetud  
362. 19.01.2023 Kinnituskiri (Eesti Advokatuur) Saadetud  
363. 19.01.2023 Kiirtee projekti kohta (Narva Muinsuskaitse Selts) 18.02.2023  
364. 19.01.2023 Avaldus (OÜ Promelauks) Menetletud  
365. 19.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
366. 19.01.2023 Taotlus (My Fitness AS) Saadetud  
367. 19.01.2023 Katastriüksuse andmete muutmine (Maa-amet) Menetletud  
368. 19.01.2023 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
369. 19.01.2023 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
370. 19.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
371. 19.01.2023 asjaajamise vastuvõtmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
372. 19.01.2023 Nõudekiri (N&V OÜ) Menetletud  
373. 19.01.2023 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Keeltelütseum) Saadetud  
374. 19.01.2023 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
375. 19.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
376. 19.01.2023 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
377. 19.01.2023 Vastus 10.01.2023.a taotlusele (Narva linn, 26. Juuli tn 15 KÜ) Saadetud  
378. 19.01.2023 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
379. 19.01.2023 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
380. 19.01.2023 Kasutusteatis - Piiri tn 16 (tuletõrvee mahuti 10m3) (Ehitisregister) Menetletud  
381. 19.01.2023 Kasutusteatis - Piiri tn 16 (kogumismahuti 5m3) (Ehitisregister) Menetletud  
382. 19.01.2023 Arvamuse andmine ehitusloa taotluse kohta (Fortaco Estonia OÜ) 18.02.2023  
383. 19.01.2023 Vastus (KÜ Kerese 2) Menetletud  
384. 19.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
385. 19.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud