Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
596. 10.01.2023 Leping (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
597. 10.01.2023 Narvas Linda tn 4 hoones asuva linnavara kasutamine (MTÜ Narva Raadioklubi) Saadetud  
598. 10.01.2023 Seisukoha küsimine Narva linna uue jäätmehoolduseeskirja kohta (Keskkonnaamet) Saadetud  
599. 10.01.2023 Menetluse algatamine (KÜ Kerese 2) Saadetud  
600. 10.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (AS If P&C Insurance) Saadetud  
601. 10.01.2023 Kontrolli teostamine (KÜ Puškini 15) Menetletud  
602. 10.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
603. 10.01.2023 Kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
604. 10.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
605. 10.01.2023 Kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
606. 10.01.2023 Valimiste korraldamine (Kultuurimaja Rugodiv)  
607. 10.01.2023 Valimiste korraldamine (Asutused)  
608. 10.01.2023 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
609. 10.01.2023 Taotlus - Juhkentali tn 14// Juhkentali tänav L2// T2 (Ehitisregister) Menetletud  
610. 10.01.2023 Tagasiastumise avaldus (Narva Linnavolikogu liige) Menetletud  
611. 10.01.2023 Elukoha päring (Holm Bank AS) Menetletud  
612. 10.01.2023 Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse seisukoha kohta vaide esitamise protokoll (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet) 09.02.2023  
613. 10.01.2023 K.Mürki teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
614. 10.01.2023 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
615. 10.01.2023 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
616. 10.01.2023 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
617. 10.01.2023 telefoninumbri lepingust väljaarvamine (Telia Eesti AS) Saadetud  
618. 10.01.2023 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-15-16081 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
619. 10.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
620. 10.01.2023 Avaldus seatud eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
621. 10.01.2023 Teade eestkostetava isiku kohta kohtuasjas nr 2-10-56910 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
622. 10.01.2023 Ruumi renditasust vabastamine (Narva Muinsuskaitse Selts) 09.02.2023  
623. 10.01.2023 Hinnapäring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
624. 10.01.2023 Pärimistunnistus pärimisasjas (Narva notar Sergei Nikonov) Menetletud  
625. 10.01.2023 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
626. 10.01.2023 Vastus teabenõudele (A.J. eraisik) Saadetud  
627. 10.01.2023 Hanke menetluse lõppenuks tunnistamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
628. 10.01.2023 Narva linna bussiootepaviljonidest (JCDecaux Eesti OÜ) Saadetud  
629. 10.01.2023 Leping (MTÜ Virumaa Heategevuskeskus) Saadetud  
630. 10.01.2023 Leping (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Saadetud