Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
596. 11.01.2023 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse osaliseks lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
597. 11.01.2023 Kasutusteatis - Gerassimovi tn 9 (Ehitisregister) Menetletud  
598. 11.01.2023 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud  
599. 11.01.2023 Menetluse lõpetamine kannete tegemisel (Maa-amet) Menetletud  
600. 11.01.2023 Taotlus - Herilase tn 16 (Ehitisregister) 10.02.2023  
601. 11.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
602. 11.01.2023 Ujumise algõpetus 2023 (Spordikoolide treenerid) Menetletud  
603. 11.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
604. 11.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
605. 11.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
606. 11.01.2023 Taotlus - Gerassimovi tn 9 (Ehitisregister) Menetletud  
607. 11.01.2023 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
608. 10.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
609. 10.01.2023 Leping (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
610. 10.01.2023 Narvas Linda tn 4 hoones asuva linnavara kasutamine (MTÜ Narva Raadioklubi) Saadetud  
611. 10.01.2023 Seisukoha küsimine Narva linna uue jäätmehoolduseeskirja kohta (Keskkonnaamet) Saadetud  
612. 10.01.2023 Menetluse algatamine (KÜ Kerese 2) Saadetud  
613. 10.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (AS If P&C Insurance) Saadetud  
614. 10.01.2023 Kontrolli teostamine (KÜ Puškini 15) Menetletud  
615. 10.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
616. 10.01.2023 Kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
617. 10.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
618. 10.01.2023 Kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
619. 10.01.2023 Valimiste korraldamine (Kultuurimaja Rugodiv)  
620. 10.01.2023 Valimiste korraldamine (Asutused)  
621. 10.01.2023 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
622. 10.01.2023 Taotlus - Juhkentali tn 14// Juhkentali tänav L2// T2 (Ehitisregister) Menetletud  
623. 10.01.2023 Tagasiastumise avaldus (Narva Linnavolikogu liige) Menetletud  
624. 10.01.2023 Elukoha päring (Holm Bank AS) Menetletud  
625. 10.01.2023 Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse seisukoha kohta vaide esitamise protokoll (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
626. 10.01.2023 K.Mürki teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
627. 10.01.2023 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
628. 10.01.2023 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
629. 10.01.2023 Teenistuslähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
630. 10.01.2023 telefoninumbri lepingust väljaarvamine (Telia Eesti AS) Saadetud