Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
666. 09.01.2023 Teade ruumi kasutamise kohta (Narva Linna Veteranide Liit) Saadetud  
667. 09.01.2023 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
668. 09.01.2023 Volituste andmine (Linnamajandusamet) Menetletud  
669. 09.01.2023 Kasutusteatis - Võidu prospekt 3 (Ehitisregister) Menetletud  
670. 09.01.2023 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
671. 09.01.2023 Käskkiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
672. 09.01.2023 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
673. 09.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
674. 09.01.2023 kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
675. 09.01.2023 Taotlus (Boitsova Tatjana Narva notar) Saadetud  
676. 09.01.2023 Avaliku konkursi väljakuulutamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
677. 09.01.2023 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
678. 09.01.2023 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
679. 09.01.2023 J.Magdina puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
680. 09.01.2023 Vastus kaasamisele (OÜ VKG Elektrivõrgud) 08.02.2023  
681. 09.01.2023 Järelepärimine juhtumi kirjelduse saamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
682. 09.01.2023 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
683. 09.01.2023 Päring (Eraisik) Menetletud  
684. 09.01.2023 D.Djakovi lähetus (Linnamajandusamet) Menetletud  
685. 09.01.2023 Teatis - Kalda tn 12 (Ehitisregister) Menetletud  
686. 09.01.2023 Tehingud seotud osapooltega majandusaastal 2022 (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
687. 09.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
688. 09.01.2023 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
689. 09.01.2023 Arvamuse avaldamine (OÜ Aquaphor International) 08.02.2023  
690. 09.01.2023 vahendite eraldamine ürituse läbiviimiseks (MTÜ Jõusport) Menetletud  
691. 06.01.2023 Kiri Omanikujärelevalvele (OÜ Keskkonnaprojekt) Saadetud  
692. 06.01.2023 Pärimisõiguse tunnistus (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
693. 06.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (Swedbank P&C Insurance AS) Saadetud  
694. 06.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
695. 06.01.2023 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
696. 06.01.2023 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
697. 06.01.2023 Kasutusteatis - Võidu prospekt 3 (Ehitisregister) Menetletud  
698. 06.01.2023 Ruumi päring (Kultuurimaja Rugodiv)  
699. 06.01.2023 Ehitusteatis - Soo tn 8 (Ehitisregister) Menetletud  
700. 06.01.2023 E.Uusküla vaba päev (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud