Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
666. 05.01.2023 Järelepärimine isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
667. 05.01.2023 ametijuhendi kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
668. 05.01.2023 põhivara väljakandmine bilansist (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
669. 05.01.2023 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
670. 05.01.2023 Ruumi kasutusse andmine (MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing) 04.02.2023  
671. 05.01.2023 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
672. 05.01.2023 Ehitusteatis - Kerese tn 24 (Ehitisregister) 04.02.2023  
673. 05.01.2023 kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
674. 05.01.2023 TL ülesütlemisavaldus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
675. 05.01.2023 koolide ümberkorraldamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
676. 05.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
677. 05.01.2023 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) 04.02.2023  
678. 05.01.2023 Andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
679. 05.01.2023 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
680. 05.01.2023 Andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
681. 05.01.2023 Majandusaastal 2022 tekkinud nõuetest ja kohustistest teatamine (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
682. 05.01.2023 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
683. 05.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
684. 05.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
685. 05.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
686. 05.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
687. 05.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
688. 05.01.2023 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
689. 05.01.2023 Teatis (Ehitisregister) Menetletud  
690. 05.01.2023 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) 04.02.2023  
691. 05.01.2023 A.Koroli puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
692. 04.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
693. 04.01.2023 Taotlus (Narva Lasteaed Pingviin) 03.02.2023  
694. 04.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
695. 04.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
696. 04.01.2023 Riigile kuuluvad ilma kujuta EHR hooned (Maa-amet) 03.02.2023  
697. 04.01.2023 Teabenõue (Eraisikud) 11.01.2023  
698. 04.01.2023 Käskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) 03.02.2023  
699. 04.01.2023 Seletuskiri (Eraisik) Menetletud  
700. 04.01.2023 toetuste väljamaksmise graafik (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud