Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
736. 04.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
737. 04.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
738. 04.01.2023 Riigile kuuluvad ilma kujuta EHR hooned (Maa-amet) 03.02.2023  
739. 04.01.2023 Teabenõue (Eraisikud) 11.01.2023  
740. 04.01.2023 Käskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) 03.02.2023  
741. 04.01.2023 Seletuskiri (Eraisik) Menetletud  
742. 04.01.2023 toetuste väljamaksmise graafik (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
743. 04.01.2023 Avaldus (Eraisik) 03.02.2023  
744. 04.01.2023 M.Leitsingeri puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
745. 04.01.2023 A.Tjaželova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
746. 04.01.2023 Päring (Linnavolikogu liige Aleksei Jevgrafov) 18.01.2023  
747. 04.01.2023 Järelepärimine kohtumääruse kohtuasjas nr 2-11-9054 kohta (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud  
748. 04.01.2023 Tööaja muutmine (KÜ Rahu 16k) 03.02.2023  
749. 04.01.2023 Ehitusteatis - Kangelaste prospekt 44 (Ehitisregister) 03.02.2023  
750. 04.01.2023 Kutse (Eraisik) Saadetud  
751. 04.01.2023 sisehindamise aruanne (Narva linna koolieelsed lasteasutused) Menetletud  
752. 04.01.2023 Kaasamine (Asutused) Saadetud  
753. 04.01.2023 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu ajutine põhimääruskomisjon) Menetletud  
754. 04.01.2023 Muuseumikogu võõrandamine (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) 03.02.2023  
755. 04.01.2023 Narva investeerimispassi andmete uuendamine (Elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo) Menetletud  
756. 04.01.2023 Teatis - Hariduse tn 10 (Drenaaž) (Ehitisregister) Menetletud  
757. 04.01.2023 Vanema osa määr koolieelsetes lasteasutustes aastal 2023 (Narva linna koolieelsed lasteasutused) Saadetud  
758. 04.01.2023 Teatis - Hariduse jalgtee (Sidekanalisatsioon) (Ehitisregister) Menetletud  
759. 04.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
760. 04.01.2023 Teatis - Vestervalli tänav L2 (Veetoru) (Ehitisregister) Menetletud  
761. 04.01.2023 Teatis - Vestervalli tänav L2 (Kanalisatsioonitoru) (Ehitisregister) Menetletud  
762. 04.01.2023 Teatis - Karja tn 3 (Park) (Ehitisregister) Menetletud  
763. 04.01.2023 Personalikäskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
764. 04.01.2023 Teatis - Vestervalli tänav L2 (Sademeveekanalisatsioon) (Ehitisregister) Menetletud  
765. 04.01.2023 T.Lennuki puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
766. 04.01.2023 Teatis - Hariduse tn 10 (Narva Eesti Lasteaed) (Ehitisregister) Menetletud  
767. 04.01.2023 töötajate sissetuleku (töötasu) arestimise aktide andmete täiendamine ja kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
768. 04.01.2023 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
769. 04.01.2023 puhkusetasude nõuete ja kohustiste aastainventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
770. 04.01.2023 töötajate töötuskindlustusmaksete kinnipidamise kohustuse kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud