Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
771. 04.01.2023 Teatis - Hariduse jalgtee (Sidekanalisatsioon) (Ehitisregister) Menetletud  
772. 04.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
773. 04.01.2023 Teatis - Vestervalli tänav L2 (Veetoru) (Ehitisregister) Menetletud  
774. 04.01.2023 Teatis - Vestervalli tänav L2 (Kanalisatsioonitoru) (Ehitisregister) Menetletud  
775. 04.01.2023 Teatis - Karja tn 3 (Park) (Ehitisregister) Menetletud  
776. 04.01.2023 Personalikäskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
777. 04.01.2023 Teatis - Vestervalli tänav L2 (Sademeveekanalisatsioon) (Ehitisregister) Menetletud  
778. 04.01.2023 T.Lennuki puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
779. 04.01.2023 Teatis - Hariduse tn 10 (Narva Eesti Lasteaed) (Ehitisregister) Menetletud  
780. 04.01.2023 töötajate sissetuleku (töötasu) arestimise aktide andmete täiendamine ja kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
781. 04.01.2023 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
782. 04.01.2023 puhkusetasude nõuete ja kohustiste aastainventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
783. 04.01.2023 töötajate töötuskindlustusmaksete kinnipidamise kohustuse kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
784. 04.01.2023 Töötajate kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamise vajaduse kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
785. 04.01.2023 2022 raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kulude bilansikontode revisjoni läbiviimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
786. 04.01.2023 aasta lõpu andmete kajastamine bilansivälistel kontodel (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
787. 03.01.2023 2023. a eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
788. 03.01.2023 Leping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
789. 03.01.2023 Kangelaste põik ja Kangelaste prospekt ristmiku eskiislahendus (ROK-Projekt OÜ) Menetletud  
790. 03.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
791. 03.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
792. 03.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
793. 03.01.2023 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 02.02.2023  
794. 03.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
795. 03.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
796. 03.01.2023 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
797. 03.01.2023 Koostööleping (Virumaa SOS Lasteküla) Saadetud  
798. 03.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
799. 03.01.2023 Ukraina sõjapõgenikud - vältimatu abi määruse muutmine ja tähtaja pikendamine (Eesti Linnade ja Valdade Liit) Menetletud  
800. 03.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
801. 03.01.2023 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Häirekeskuse Riigiinfo) Saadetud  
802. 03.01.2023 Sundvalduse seadmine Narva, Puškini 3 kinnistule (AS Gaasivõrk) Menetletud  
803. 03.01.2023 Ülevaade 2022 aasta planeerimistegevusest (Rahandusministeerium) 20.01.2023  
804. 03.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
805. 03.01.2023 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud