Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
876. 30.12.2022 Ehitusteatis - Kreenholmi tn 36 (Ehitisregister) 29.01.2023  
877. 30.12.2022 Puhkepäeval töötamine ja vaba aja andmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
878. 30.12.2022 Taotlus andmete esitamiseks (ANDREI ŠMAKOV FIE) Menetletud  
879. 30.12.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
880. 30.12.2022 Garantiikiri (Ramudden OÜ) Saadetud  
881. 30.12.2022 Taotlus (Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas) 29.01.2023  
882. 30.12.2022 Käskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) 29.01.2023  
883. 30.12.2022 S.Nikiforova puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
884. 30.12.2022 R.Aleksejeva puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
885. 30.12.2022 Garantiikiri (Narva Vesi AS) Saadetud  
886. 30.12.2022 I.Kruglovi vaba päev (Linnamajandusamet) 31.01.2023  
887. 30.12.2022 Riigihanke korraldamine ja komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 29.01.2023  
888. 30.12.2022 Vastus pöördumisele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
889. 30.12.2022 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Neeme Perearstide Keskus) Saadetud  
890. 30.12.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
891. 30.12.2022 Tõendi päring (INSA) Menetletud  
892. 30.12.2022 V.Mihhailovi puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
893. 30.12.2022 D.Orehhova puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
894. 30.12.2022 J.Golovkina puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
895. 30.12.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
896. 30.12.2022 Riigihanke korraldamine ja komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
897. 30.12.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
898. 30.12.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele vastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
899. 30.12.2022 Projekti“ Kodulinn kaunimaks“ raames esitatud taotluste nõuetele mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
900. 30.12.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
901. 30.12.2022 Teatis (KÜ Võidu 15) Menetletud  
902. 30.12.2022 Garaaži teisaldamise tähtaja pikendamine (Eraisik) Menetletud  
903. 30.12.2022 Ehitusteatis - Vihma tn 20 (Ehitisregister) 29.01.2023  
904. 29.12.2022 Teatis (RTS Infraehitus OÜ) Saadetud  
905. 29.12.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
906. 29.12.2022 Personalikäskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.12.2022  
907. 29.12.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
908. 29.12.2022 Üldplaneeringu eelnõu seletuskiri (OÜ Hendrikson & Ko) 28.01.2023  
909. 29.12.2022 Vastus 28.12.2022.a e-kirjale (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK) Saadetud  
910. 29.12.2022 Narva linnas Elektrijaama tee 59e detailplaneeringu menetluse peatamine (OÜ Head) 28.01.2023