Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
981. 28.12.2022 Ida- Eesti regionaalse kriisikomisjoni protokoll (Päästeamet) 27.01.2023  
982. 28.12.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
983. 28.12.2022 Kasutusteatis - Sõpruse tn 8 (Kogumismahuti) (Ehitisregister) Menetletud  
984. 28.12.2022 Hankekorra muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
985. 28.12.2022 Kasutusteatis - Sõpruse tn 8 (Kanalisatsioonitorustik) (Ehitisregister) Menetletud  
986. 28.12.2022 Teatis - Rahu tn 10 (Ehitisregister) Menetletud  
987. 28.12.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
988. 28.12.2022 A.Karina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
989. 28.12.2022 Maa ostueesõigusega erastamise toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
990. 28.12.2022 Taotlus - Juhkentali tn 6 (Garaažihoone (4 boksi)) (Ehitisregister) 27.01.2023  
991. 28.12.2022 Vastus järelepärimisele (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
992. 28.12.2022 Auditikava (Audest Audiitorteenuste OÜ) Menetletud  
993. 28.12.2022 Taotlus - Piiri tn 16/1 (Ehitisregister) Menetletud  
994. 28.12.2022 komisjoni moodustamine parimate sportlaste määramiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
995. 27.12.2022 22.12.2022 Volikogu istungil vastuvõetud otsus ja määrus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
996. 27.12.2022 Tõendi päring (INSA) Menetletud  
997. 27.12.2022 Taotlus konteinerite saamiseks (KÜ Aleksandr Puškini tn 69) Menetletud  
998. 27.12.2022 Taotlus (Uus Sild MTÜ) Menetletud  
999. 27.12.2022 Narvas Karja tn 3 hoones esimesel korrusel asuva ruumi üürile andmiseks avaliku kirjaliku enampakkum (Linnamajandusamet) Menetletud  
1000. 27.12.2022 Narvas Rakvere tn 22d hoones esimesel korrusel asuva ruumi üürile andmiseks avaliku kirjaliku enampa (Linnamajandusamet) Menetletud  
1001. 27.12.2022 Tõendi päring (INSA) Menetletud  
1002. 27.12.2022 Vastus isiku 07.12.2022.a avaldusele (Eraisik) Saadetud  
1003. 27.12.2022 Vastus kaasabi osutamise avaldusele (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
1004. 27.12.2022 Ehitusteatis - Kaluri tn 10 (Ehitisregister) Menetletud  
1005. 27.12.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
1006. 27.12.2022 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) Saadetud  
1007. 27.12.2022 Taotlus (AÜ Radost) Menetletud  
1008. 27.12.2022 Kasutamata puhkuseosa kasutamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1009. 27.12.2022 Teade eestkostetava isiku kohta kohtuasjas nr 2-10-20596 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1010. 27.12.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-22-16846 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1011. 27.12.2022 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1012. 27.12.2022 SA Narva Linnaelamu põhikirja muutmine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
1013. 27.12.2022 Tähtaja pikendamise taotlus (Narva linn, Uusküla tn 17 korteriühistu) Menetletud  
1014. 27.12.2022 Vaba päeva andmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
1015. 27.12.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud