Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 18.01.2016 СЭД-01-72-13 Kutse (Permi krai Valitsus) Menetletud  
2. 26.04.2011 С/548 Vastus kirjale 2-6/1286 (Narva Vesi AS) Menetletud  
3. 10.06.2014 П.03-17/1323 Õnnitlused (Beltsi LV - Moldova) Menetletud  
4. 27.05.2015 П.-03-17/1531 Vastuskiri (Gorna Oryahovitsa) Menetletud  
5. 30.09.2019 НОА.4/191 Kutse (Gosudarstvennaja Duma) Menetletud  
6. 06.08.2018 ИСХ-2838/2018 Vastus kirjale (Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Slantsõ linnaasundus) Menetletud  
7. 10.06.2014 ˇ7.2-2.3/2363-6 Teatis (Päästeamet Ida Päästekeskus Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
8. 02.09.2013 ˇ1-9/13/7151-2 Veeseaduse tõlgendamine (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
9. 21.06.2019 XP-07-07/789 Päring (Vene Föderatsiooni Pensionifond) Menetletud  
10. 22.01.2014 X01140035 Hüvitamisotsus (MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond) Menetletud  
11. 20.01.2017 WD Kaudne diskrimineerimise olukord (Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik) Menetletud  
12. 09.09.2014 VS-14/11 vahendite eraldamisest võistlustel osalemiseks (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
13. 14.09.2012 VS-12/09 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
14. 16.02.2012 VS-12/01 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
15. 10.11.2011 VS-11/054 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
16. 19.09.2011 VS-11/042 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Menetletud  
17. 14.05.2010 VS-010/05 Taotlus (Ida Politsei Spordiklubi) Saadetud  
18. 12.01.2023 VRP-9-1/23/139 Teade abivajavast isikust (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
19. 08.03.2012 VRP-8/12/181 Teade päringu edastamisest (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
20. 27.02.2020 VRP-7/20/117 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus kriminaalasjas nr 20233000137 (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
21. 17.04.2019 VRP-7/19/133 Teade (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
22. 10.10.2016 VRP-7/16/536 Uurimisalluvusse saatmine. (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
23. 20.02.2014 VRP-7/14/115 Avalduse edastamine (Viru Ringkonnaprokuratuuri Jõhvi osakond) Menetletud  
24. 24.09.2013 VRP-7/13/551 Teatis kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
25. 24.09.2013 VRP-7/13/551 Teatis kriminaalmenetluse alaustamata jtmise kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) 24.10.2013  
26. 27.07.2012 VRP-6/12/279 Teade (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
27. 23.03.2021 VRP-5/21/824 Teade abivajava isiku kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
28. 19.05.2021 VRP-5/21/1313 Nõudekiri kriminaalasjas nr 20233001436 (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
29. 25.03.2020 VRP-5/20/823 Päring kriminaalasjas nr 17233000680 (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
30. 06.03.2020 VRP-5/20/660 Päring kriminaalasjas nr 18233001446 (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
31. 24.01.2020 VRP-5/20/252 Päring kriminaalasjas nr 18233000501 (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
32. 11.06.2020 VRP-5/20/1532 Päring kriminaalasjas nr 17233001668 (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
33. 25.03.2019 VRP-5/19/694 Teade abivajava isiku kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
34. 21.02.2019 VRP-5/19/381 Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus asjas nr 17233001589 (Viru Ringkonnaprokuratuur) Menetletud  
35. 24.10.2019 VRP-5/19/2734 Teade abivajava isiku kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud