Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 22.01.2014 VE-ARE-POH-00089 Projekteerimistingimuste taotlus (AS Eesti Energia Võrguehitus) Menetletud  
212. 25.07.2018 VD677 Omanikujärelevalve käsunduslepingu nr 236/2017 lisa koostamine (P.P.Ehitusjärelevalve OÜ) Menetletud  
213. 01.06.2022 VD390 Projekteerimise Töövõtuleping nr 73/2021 (P.P.Ehitusjärelevalve OÜ) Menetletud  
214. 12.07.2021 VD 107 Vastus põhiprojekti kohta (Raekoda) (P.P.Projekt OÜ) Menetletud  
215. 23.12.2010 V9-4/46998-3 Kaaskiri (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
216. 07.12.2009 V9-4/36395 välisõhu saasteloa taotlemine (Keskkonnaamet) Menetletud  
217. 01.12.2009 V9-4/36395 Taotlemine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
218. 30.08.2010 V9-4/33359-2 Taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
219. 13.08.2009 V9-4/23470 Välisõhu saasteluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
220. 18.07.2014 V9-4/14/15971-3 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
221. 26.05.2009 V9-4/13755 Välisõhu saasteloa edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
222. 20.02.2015 V9-4/1355-6 Arvamuse küsimine välisõhu saasteloa kohta (Keskkonnaamet) Menetletud  
223. 31.12.2012 V9-4/12/31593-3 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
224. 07.11.2012 V9-4/12/25383-4 Kaaskiri (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
225. 22.10.2012 V9-4/12/25125-2 Arvamuse küsimine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
226. 30.04.2009 V9-4/10850-2 Välisõhu saasteluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
227. 06.06.2014 V88 Taotlus (AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg) Menetletud  
228. 01.03.2010 V8-4/9542-3 Maseko AS jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
229. 17.02.2009 V8-4/675 OÜ Ekovir jäätmeluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
230. 12.02.2009 V8-4/675 OÜ Ekovir jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
231. 25.03.2009 V8-4/5651 SA Narva Haigla jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
232. 16.04.2009 V8-4/4655-4 OÜ Varaku Refonda jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
233. 08.09.2010 V8-4/31229-3 SA Narva Haigla jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
234. 26.02.2009 V8-4/2604-2 AS Narva Vesi jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
235. 07.09.2009 V8-4/24682-3 OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
236. 28.07.2010 V8-4/21980-2 Jäätmeloa taotluse esitamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
237. 08.12.2015 V8-4/15/26656-5 Jäätmeloa taotluse edastamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
238. 26.11.2015 V8-4/15/26047-2 Arvamuse päring (Keskkonnaamet) Menetletud  
239. 02.09.2015 V8-4/15/19906 Jäätmeloa muutmise taotluse edastamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
240. 03.09.2015 V8-4/15/19905 Arvamuse saamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
241. 19.11.2015 V8-4/15/19865-15 Jäätmeloa andmise eelnõu edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
242. 19.10.2015 V8-4/15/16382-8 Eelnõude edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
243. 01.10.2015 V8-4/15/10486-5 Jäätmeloa muutmise eelnõu edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
244. 01.06.2015 V8-4/15/10486-3 Jäätmeloa taotluse esitamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
245. 06.04.2010 V8-4/14425 Taotlus (AS Maves) Menetletud