Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 09.01.2009 8 Saatekiri (Narva Lastekodu) Menetletud  
282. 09.01.2009 7 Saatekiri (Narva Lastekodu) Menetletud  
283. 09.01.2009 2-08-72362-46/940-09; /942-09 Menetlusdokumendi edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
284. 09.01.2009 IDA 4.1-16.13/554 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
285. 09.01.2009 IDA 4.1-16.13/553 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
286. 09.01.2009 IDA 4.1-16.13/552 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
287. 09.01.2009 IDA 4.1-16.13/546 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
288. 09.01.2009 IDA 4.1-16.13/545 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
289. 09.01.2009 IDA 4.1-16.13/543 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
290. 09.01.2009 IDA 4.1-16.13/657 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
291. 09.01.2009 2-08-52846/1343 Puudutatud isiku asukoha täpsustus (Viru Maakohus) Menetletud  
292. 09.01.2009 2-03-100-46/705-09 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
293. 09.01.2009 2-07-44453-46/689-09 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
294. 09.01.2009 IDA 2.7-20.33/191 Teatis (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
295. 09.01.2009 Esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
296. 09.01.2009 2009.a alaeelarve (Ametid ja teenistused) Saadetud  
297. 09.01.2009 1-13-2/10 Muuseumi taotlus (Narva Muuseum) Menetletud  
298. 09.01.2009 taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
299. 09.01.2009 puuduste kõrvaldamine (MTÜ V.Fitness) Menetletud  
300. 09.01.2009 Avaldus kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Menetletud  
301. 09.01.2009 2009 aasta eelarve seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
302. 09.01.2009 Avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
303. 09.01.2009 4.2-12/22 Taotlus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
304. 09.01.2009 7-3/14374 Vastus Mülleri avaldusele (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
305. 09.01.2009 ilma OÜ Pak teade (OÜ Pak) Menetletud  
306. 09.01.2009 2-06-30604-46 Kohtukutse - OÜ Optimax (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
307. 09.01.2009 1.6/60 Projekti kaaskiri (LVMA) Menetletud  
308. 09.01.2009 avaldus (MTÜ Svätogor) Menetletud  
309. 09.01.2009 3-08-1995 Kohtukutse - T.Babanskaja (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
310. 09.01.2009 1.2-29/69 IV MV märgukiri - 08.01.09 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
311. 09.01.2009 1-13/14 Üldplaneeringu rahastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
312. 12.01.2009 vastus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
313. 12.01.2009 taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
314. 12.01.2009 Arvamuse päring (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
315. 12.01.2009 Volikiri - V.Vorobjov (Ametid ja teenistused) Menetletud