Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 12.01.2009 1-8.5/3764-2 Välistor.joogivee kvalit. (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
317. 12.01.2009 7.2-12-/110 Puškini 26 üürimine EPV (Kirde Piirivalvepiirkond) Menetletud  
318. 12.01.2009 4 IV MV - perearsti ametikohale konkursi väljakuulutamine ja komisjoni moodustamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
319. 12.01.2009 3.2-11/3390 KIK - keskkonnaprogramm 2009 (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Menetletud  
320. 12.01.2009 219 Ergo tagasinõue sõidukahjule (AS ERGO Kindlustus) Menetletud  
321. 12.01.2009 1.3-1.4/1 Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
322. 12.01.2009 1.3-1.4/2 Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
323. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/784 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
324. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/786 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
325. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/787 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
326. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/788 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
327. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/790 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
328. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/792 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
329. 12.01.2009 Ilma Avaldus (Ljubov Zvereva) Menetletud  
330. 12.01.2009 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
331. 12.01.2009 ilma taotlus (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit) Menetletud  
332. 12.01.2009 ilma taotlus (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit) 11.02.2009  
333. 12.01.2009 ilma Palgaläbirääkimised - haridustöötajate liiduga (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit) Menetletud  
334. 12.01.2009 Vara üleandmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
335. 12.01.2009 N.Smelova puhkuse KK (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
336. 12.01.2009 ilma Limantsevi avaldus (Mihhail Limanets) Menetletud  
337. 12.01.2009 käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 11.02.2009  
338. 12.01.2009 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet)  
339. 12.01.2009 A.Liiv (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet)  
340. 13.01.2009 2-08-79283/987-09 Kohtumääruse saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
341. 13.01.2009 volikiri (Töövaidluskomisjon) Menetletud  
342. 13.01.2009 Lapsepuhkuse lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
343. 13.01.2009 Garantiikiri (SA Narva Haigla) Menetletud  
344. 13.01.2009 Viisade taotlus - Cup Tennis (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud  
345. 13.01.2009 Narva LV linnaarstiteenistuse 2009.a eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
346. 13.01.2009 1.2-2.7/09/318 EAS - Päikene (SA Ettevõtluse Arendamine) Menetletud  
347. 13.01.2009 ilma Järelpärimine - streik 12.12.08 (Advokaadubüroo Aavik & Partnerid) Menetletud  
348. 13.01.2009 1.2-25/150 Maa ostueesõigusega erastamine - HÜ Lada Garaažid (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
349. 13.01.2009 ilma Taotlus - Aita Abivajajat (MTÜ Aita Abivajajat) Menetletud  
350. 13.01.2009 A.Liiv teenistusaastad (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud