Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 17.03.2008 vastus pakkumisel (OÜ Narsil) Menetletud  
72. 17.03.2008 saatekiri AK (Kaagvere Erikool Emajõe õppekeskus) Saadetud  
73. 18.03.2008 kaebus (Mihkel Kuldkepp) Menetletud  
74. 18.03.2008 628 taotlus (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
75. 18.03.2008 700-k taotlus (SA Ida-Viru Keskhaigla) Menetletud  
76. 18.03.2008 C/530 aktsionäride koosolek (Narva Vesi AS) Menetletud  
77. 18.03.2008 vastus appellatsioonikaebusele (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
78. 18.03.2008 järelpärimine (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
79. 18.03.2008 2-02-172 kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
80. 19.03.2008 Taotlus (Godžitašvili Pjotr) Menetletud  
81. 19.03.2008 1.2-1.2/127 Projekt Kodu tuleohutuks (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
82. 20.03.2008 18.TL11-4/1057-28 kaaskiri (Tallinna Pensioniamet) Menetletud  
83. 20.03.2008 taotlus (KÜ Tiimani 17) Menetletud  
84. 20.03.2008 Taotlus (Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit) Menetletud  
85. 20.03.2008 Emadepaeva taotlus (Narva Eakate Liit) Menetletud  
86. 20.03.2008 1.2-25/926-2 maa munitsipaliseerimine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
87. 20.03.2008 441 teenindustasu suurus (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
88. 20.03.2008 1-13/279 taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
89. 20.03.2008 364-5 Taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
90. 25.03.2008 Avaldus (Vladimir Kalinkin) Menetletud  
91. 25.03.2008 6.2-3/2179 Kalda 16 (Maa-amet) Menetletud  
92. 25.03.2008 Volitus (Jekaterina Golubtsova - Linnavolikogu liige) Menetletud  
93. 25.03.2008 Kutse (Teater Vanemuine) Menetletud  
94. 25.03.2008 Teade (Ida-Virumaa Päästeteenistuse Narva osakond) Saadetud  
95. 25.03.2008 1.2-34/1035 laulupeokomisjoni liige (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
96. 25.03.2008 1.2-25/1102-2 Kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
97. 25.03.2008 Ts 2-99-35 määruse edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
98. 14.04.2008 Lammutuse taotlus (KÜ Võidu 15) Menetletud  
99. 14.04.2008 32-9-2/50695-9 geoloogilise uuringu loa taotlemine (IV Keskkonnateenistus) Menetletud  
100. 14.04.2008 Palgaläbirääkimised (AÜ Vikerkaar) Menetletud  
101. 14.04.2008 1.6/1253 Vandalism (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
102. 14.04.2008 3.1-8/57 Reservfond (Kultuuriosakond) Menetletud  
103. 14.04.2008 OSV-2-2.1/08/502 kontrollaruande eelnõu (Riigikontroll) Menetletud  
104. 14.04.2008 477-5 Rahatoatlustest (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
105. 14.04.2008 5-1/618 tänavate sulgemine (Narva Kutseõppekeskus) Menetletud