Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 10.08.2022 Ilma Isiku avaldused (Eraisik) 09.09.2022  
2. 10.08.2022 4.-3/261 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
3. 10.08.2022 4.-3/260 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
4. 10.08.2022 4.-3/259 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
5. 10.08.2022 4.-3/258 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
6. 10.08.2022 E-post Isiku 08.08.2022.a kirja edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) 22.08.2022  
7. 10.08.2022 Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmine (Linnamajandusamet) 09.09.2022  
8. 10.08.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) 09.09.2022  
9. 10.08.2022 2-22-3613 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 09.09.2022  
10. 10.08.2022 2-22-9293 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
11. 10.08.2022 2-22-11365 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
12. 10.08.2022 e-kiri Tõendi päring (Integratsiooni Sihtasutus Narva eesti keele maja) 17.08.2022  
13. 10.08.2022 2-22-11498 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 30.08.2022  
14. 10.08.2022 E-post Kaasabi taotlus isiku taotluse menetlemisel (Justiitsministeerium) 23.08.2022  
15. 10.08.2022 ilma Välireklaami avaldus (Lidl Eesti OÜ) 09.09.2022  
16. 10.08.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 09.09.2022  
17. 10.08.2022 Ehitusteatis - Puškini tn 13 (Ehitisregister) 09.09.2022  
18. 10.08.2022 Avaldus TVL nr 246 ja 247 poole (töövõtja) muutmiseks (OÜ N&V) 09.09.2022  
19. 10.08.2022 Avaldus TVL nr 10/2021 poole (töövõtja) muutmiseks (OÜ N&V) 09.09.2022  
20. 10.08.2022 Avaldus (Eraisik) 09.09.2022  
21. 10.08.2022 Teade (AÜ Victoria Aiamaad) Saadetud  
22. 10.08.2022 puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 09.09.2022  
23. 10.08.2022 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
24. 10.08.2022 Taotlus munitsipaaleluruumi omandamiseks (Eraisikud) 09.09.2022  
25. 10.08.2022 Ehitusteatis - Kangelaste prospekt 12 (Ehitisregister) 09.09.2022  
26. 10.08.2022 Järelepärimine ettekirjutus-hoiatuse täitmise kohta (Eraisik) Saadetud  
27. 10.08.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 09.09.2022  
28. 10.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud) Saadetud  
29. 10.08.2022 358 Avaldus (E. O.) 09.09.2022  
30. 10.08.2022 V.Punga töölähetus (Narva Linnakantselei) 09.09.2022  
31. 10.08.2022 Tellimuskiri (OÜ Rapid Security) Saadetud  
32. 10.08.2022 A.Tikerpe teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 09.09.2022  
33. 10.08.2022 Avaldus (Eraisik) 09.09.2022  
34. 10.08.2022 M.Martseppa teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 09.09.2022  
35. 10.08.2022 Teatis - Õlelille tn 25//29 (Ehitisregister) 09.09.2022