Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 16.06.2021 Finantseerimise taotlus (SA Narva Sadam) 16.07.2021  
2. 16.06.2021 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Eraisikud) 16.07.2021  
3. 16.06.2021 Taotlus (Narva LV Kultuuriosakond) 16.07.2021  
4. 16.06.2021 Kinnisvara andmekorje (Rahandusministeerium) 31.07.2021  
5. 16.06.2021 Asjaajamise vastuvõtmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
6. 16.06.2021 Korralduse eelnõu edastamine (Eraisik) Saadetud  
7. 16.06.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
8. 16.06.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
9. 16.06.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
10. 16.06.2021 Teatis (FIE Olga Jakovleva) 16.07.2021  
11. 16.06.2021 Kiri (Asutused ja ettevõtted)  
12. 16.06.2021 Nõusolek lepingu sõlmimiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
13. 16.06.2021 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Pähklimäe 2) 16.07.2021  
14. 16.06.2021 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
15. 16.06.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
16. 16.06.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
17. 16.06.2021 Raieloa taotlus (Eraisikud) 16.07.2021  
18. 16.06.2021 Vastus kohtunõudele andmete esitamiseks eestkostja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 16.06.2021 Vastus kohtunõudele andmete esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
20. 16.06.2021 L.Sergejenko põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 16.07.2021  
21. 16.06.2021 Konkurss (Eraisik T.Tš.) Saadetud  
22. 16.06.2021 Konkurss (Eraisik A.J.) Saadetud  
23. 16.06.2021 Konkurss (Eraisik S.A.) Saadetud  
24. 16.06.2021 Raieloa taotlus (Narva Muusikakool) 16.07.2021  
25. 16.06.2021 Lepingu lõpetamise tähtaja pikendamine taotlus (Eesti ESM AS) 16.07.2021  
26. 16.06.2021 Kaasamine (KÜ Rahu 34) Saadetud  
27. 16.06.2021 Kaasamine (KÜ Kangelaste 23) Saadetud  
28. 16.06.2021 Teenistus/töölähetus A.Veevo, N.Orava (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 16.07.2021  
29. 16.06.2021 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
30. 16.06.2021 Teatis (OÜ VisiitPlus) 16.07.2021  
31. 16.06.2021 Pöördumine (Kangelaste 41 KÜ) 16.07.2021  
32. 16.06.2021 Taotlus (KÜ Puškini 11) 16.07.2021  
33. 16.06.2021 Eelnõu (ELVL büroo) 04.08.2021  
34. 16.06.2021 Teatis (OÜ VisiitPlus) 16.07.2021  
35. 16.06.2021 Taotlus (AÜ Olginski) 16.07.2021