Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 06.07.2022 8-1/31741-1 Teade abivajavate laste kohta (Üleriigiline Lasteabitelefon) 15.07.2022  
2. 06.07.2022 E-post Teade abivajava lapse kohta (Üleriigiline Lasteabitelefon) 15.07.2022  
3. 06.07.2022 E-post Teade abivajava lapse kohta (Üleriigiline Lasteabitelefon) 15.07.2022  
4. 06.07.2022 11-26/2022/283 Pöördumine abivajavate laste kohta (SA Tallinna Lastehaigla) 18.07.2022  
5. 06.07.2022 2-20-13647 Täiendav kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
6. 06.07.2022 2-22-9522 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
7. 06.07.2022 2-22-9522 Kohtukutse kohtuistungile 06.09.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 06.09.2022  
8. 06.07.2022 2-1.6/819 Taotlus surnu isiku matmise korraldamiseks (SA Narva Haigla) 29.07.2022  
9. 06.07.2022 2-22-6070 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
10. 06.07.2022 2-17-7540 Kohtumäärus kohtu algatusel hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 19.07.2022  
11. 06.07.2022 2-17-9361 Kohtumäärus kohtu algatusel hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 04.08.2022  
12. 06.07.2022 E-post Andmed arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
13. 06.07.2022 E-post Teade kahjujuhtumi kohta (AS Inges Kindlustus) 04.08.2022  
14. 06.07.2022 Kaugkütte varustuskindluste tagamine (Enefit Power AS) 05.08.2022  
15. 06.07.2022 Kahjunõue (AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal) 05.08.2022  
16. 06.07.2022 15-3/22-08972-001 Lasteasutuste elektripaigaldised (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) 05.08.2022  
17. 06.07.2022 Küsimused ehitusprojekti kohta (Eraisik) 05.08.2022  
18. 06.07.2022 Kutse piirimärkide kättenäitamisele (OÜ Hades Geodeesia) 05.08.2022  
19. 06.07.2022 Puhkuselt tagasikutsumine (Narva Linnakantselei) 05.08.2022  
20. 06.07.2022 Avaldus (Eraisik) 05.08.2022  
21. 06.07.2022 1.1-10.1/5337-1 Toetuse andmise tingimused atraktiivse piirkondliku ettevõtlusja elukeskkonna edendamiseks (Rahandusministeerium) 22.07.2022  
22. 06.07.2022 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 05.08.2022  
23. 06.07.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
24. 06.07.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
25. 06.07.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
26. 06.07.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
27. 06.07.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
28. 06.07.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 19.07.2022  
29. 06.07.2022 Väljamaksetaotlus (KÜ Tallinna mnt 63) 05.08.2022  
30. 06.07.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 19.07.2022  
31. 06.07.2022 Väljamaksetaotlus (KÜ Pähklimäe 2) 05.08.2022  
32. 06.07.2022 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 05.08.2022  
33. 06.07.2022 K.Stepanova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 29.07.2022  
34. 06.07.2022 K.Stepanova lapsepuhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 31.08.2022  
35. 06.07.2022 Seisukoht isiku esialgse õiguskaitse taotluse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud