Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 16.08.2022 3100,22,0457682 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
2. 16.08.2022 3100,22,0467152 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
3. 16.08.2022 2-17-13827 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 15.09.2022  
4. 16.08.2022 E-post Taotlus perekonnale abi osutamiseks (AS Ida-Tallinna Keskhaigla) 22.08.2022  
5. 16.08.2022 2.1-3/27191-1 Taotlus matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 31.08.2022  
6. 16.08.2022 Töötamine puhkepäeval ning vaba aja andmine (Narva Linnakantselei) 15.09.2022  
7. 16.08.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 15.09.2022  
8. 16.08.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
9. 16.08.2022 Ilma Munitsipaaleluruumi üürimise taotlus (Eraisik) 15.09.2022  
10. 16.08.2022 2-21-6008 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
11. 16.08.2022 2-21-19752 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
12. 16.08.2022 2-22-9471 Lapsele määratud esindaja 15.08.2022.a seisukoht (Grandman Law Firm advokaadibüroo)  
13. 16.08.2022 2-21-11807 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
14. 16.08.2022 2-22-9470 Kohtukutse kohtuistungile 13.09.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 13.09.2022  
15. 16.08.2022 3.1-3/22/2600 Teavitus esitatud taotluste kohta (Haridus- ja Noorteamet) 19.08.2022  
16. 16.08.2022 10-6/21663-1 Teade alaealise isiku arvele võtmisest (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Menetletud  
17. 16.08.2022 10-2/21664-1 Teade alaealise isiku arvele võtmisest (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus)  
18. 16.08.2022 Probleemne teelõik (Akatrans Eesti OÜ) 15.09.2022  
19. 16.08.2022 Protokoll (Politseiamet) 15.09.2022  
20. 16.08.2022 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut) Saadetud  
21. 16.08.2022 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) 15.09.2022  
22. 16.08.2022 374 Päring (D. Z.) 15.09.2022  
23. 16.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
24. 16.08.2022 I.Smirnova teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 15.09.2022  
25. 16.08.2022 Päring (AÜ Elektron) 15.09.2022  
26. 16.08.2022 Järelepärimine asjas 2-22-10947 (Eraisik) 15.09.2022  
27. 16.08.2022 L.Degeli teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 15.09.2022  
28. 16.08.2022 I.Smirnova teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 15.09.2022  
29. 16.08.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
30. 16.08.2022 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) 15.09.2022  
31. 16.08.2022 3100,22,0473241 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
32. 16.08.2022 3100,22,0472979 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
33. 16.08.2022 3100,22,0473422 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
34. 16.08.2022 3100,22,0415370 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
35. 16.08.2022 Seletuskiri (Eraisik) 15.09.2022