Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 08.04.2021 Hanke tulemused (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 08.05.2021  
107. 08.04.2021 Taotlus 2021. a kulueelarve suurendamisest (Narva LV Kultuuriosakond) 08.05.2021  
108. 08.04.2021 9.2-1/21/4667-1 Suplusvee seire ja suplushooaja avamine (Terviseamet) 08.05.2021  
109. 08.04.2021 Seletuskiri (Eraisik) 08.05.2021  
110. 08.04.2021 Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) 08.05.2021  
111. 08.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
112. 08.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
113. 08.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
114. 08.04.2021 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
115. 08.04.2021 Avaldus (Eraisik) 08.05.2021  
116. 08.04.2021 Teatis (Riigi Kinnisvara AS) 08.05.2021  
117. 08.04.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
118. 08.04.2021 Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringust (Eeteprojekt OÜ) 08.05.2021  
119. 08.04.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise toimikute edastamine (Maa-amet) Saadetud  
120. 08.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
121. 08.04.2021 Õiendid (Narva Lasteaed Tareke) Saadetud  
122. 08.04.2021 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
123. 08.04.2021 Taotlus (Narva Linnavalitsuse Eluasemekomisjon) 08.05.2021  
124. 08.04.2021 Vastus (AS Gaasivõrgud) Menetletud  
125. 08.04.2021 7-8.1/21/00599 Tõendi päring O.K. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
126. 08.04.2021 Vastus (AS Gaasivõrgud) Menetletud  
127. 08.04.2021 1.1-19/45 Taotlus (Narva Paju kool) 08.05.2021  
128. 08.04.2021 Kooskõlastuse taotlus (MTÜ Lapsele Oma Kodu) 08.05.2021  
129. 08.04.2021 Taotlus - Remmelga tänava remontimisest (AÜ Pribrežnõi) 08.05.2021  
130. 08.04.2021 2021. eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 08.05.2021  
131. 08.04.2021 Projekteerimistingimuste taotlus (OÜ Olegta) 08.05.2021  
132. 08.04.2021 2021. aasta hankeplaani kinnitamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 08.05.2021  
133. 08.04.2021 Eelnõu (ELVL büroo) 14.04.2021  
134. 08.04.2021 Teade Narva linnas busside liikluskorralduse muutmine kohta (Asutused) Saadetud  
135. 07.04.2021 2-15-19438 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 20.04.2021  
136. 07.04.2021 2-10-56910 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 15.04.2021  
137. 07.04.2021 2-10-61070 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 27.04.2021  
138. 07.04.2021 2-10-47980 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 29.04.2021  
139. 07.04.2021 2-10-57504 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
140. 07.04.2021 2-20-17017 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)