Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 30.01.2023 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kosmonaudi 3)) Saadetud  
107. 30.01.2023 Taotlus hoolduslepingu ümbersõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
108. 30.01.2023 26.01.2023 Volikogu istungil vastuvõetud otsused ja määrused (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
109. 30.01.2023 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
110. 30.01.2023 Teatis - Laastu tn 42 (Ehitisregister) Menetletud  
111. 30.01.2023 Teenistuslähetus O.Smirnova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
112. 30.01.2023 Avalikul enampakkumisel võõrandatavate eluruumide (korteriomandite) alghinna alandamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
113. 30.01.2023 2023. aastasse üleminevad lepingud (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
114. 30.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
115. 30.01.2023 5.1-5/23/2035-1 Liiklusohutusprogrammi 2022. a tegevuste täitmise aruanne (Transpordiamet) 01.03.2023  
116. 30.01.2023 5.31/921 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
117. 30.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
118. 30.01.2023 Kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
119. 30.01.2023 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
120. 30.01.2023 Maa sihtotstarbe muutmine (Eraisik) Menetletud  
121. 30.01.2023 Teade kollektiivlepingu täiendamisest (Ametiühing Vikerkaar) Menetletud  
122. 30.01.2023 Garantiikiri (Ingver Marketing OÜ) Saadetud  
123. 30.01.2023 15-4/681-1 Info tiheasustusalade kohta (Rahandusministeerium) 01.03.2023  
124. 30.01.2023 6 Protokoll nr 6 (Nimekomisjon) 01.03.2023  
125. 30.01.2023 48 Avaldus (V. M.) Menetletud  
126. 30.01.2023 1 õpilaskoha maksumus (Kohtla-Järve Linnavalitsus) Menetletud  
127. 30.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
128. 30.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
129. 30.01.2023 1.1-2/23/24 Täiendav toetus (Haridus- ja Teadusministeerium) 01.03.2023  
130. 30.01.2023 ilma Välireklaami avaldus (Eraisik) Menetletud  
131. 30.01.2023 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
132. 30.01.2023 Kasutusteatis - Proletariaadi tn 46// Proletariaadi tänav L2 (Ehitisregister) Menetletud  
133. 30.01.2023 t-7-1/23/26 õpilaskoha maksumus (Tallinna Haridusamet) Menetletud  
134. 30.01.2023 Ehitusteatis - Jõesuu tn 57 (Ehitisregister) 01.03.2023  
135. 30.01.2023 komisjoni moodustamine emakeeleolümpiaadi läbiviimiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
136. 30.01.2023 Teade (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
137. 27.01.2023 ilma Muudatusettepanek nr 40 (Raekoda) (AS Ehitustrust) Menetletud  
138. 27.01.2023 ilma Muudatusettepanek nr 39 (Raekoda) (AS Ehitustrust) Menetletud  
139. 27.01.2023 ilma Muudatusettepanek nr 38 (Raekoda) (AS Ehitustrust) Menetletud  
140. 27.01.2023 Kiri (MTÜ Loomade Hoiupank) Saadetud