Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 13.08.2020 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 12.09.2020  
107. 13.08.2020 Taotlus hinnangu esitamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
108. 13.08.2020 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 12.09.2020  
109. 13.08.2020 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 12.09.2020  
110. 13.08.2020 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 12.09.2020  
111. 13.08.2020 Seisukoht isiku avaldusele vanema hooldusõiguse ennistamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
112. 13.08.2020 Kiri (AS YIT Eesti) 12.09.2020  
113. 13.08.2020 Pöördumine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
114. 13.08.2020 01-22-5566/2020 Vastus NLAÖA kirjale ER53 projekti kohta (Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Slantsõ linnaasundus) 12.09.2020  
115. 13.08.2020 teenuse osutamise leping (MTÜ Teine Laine)  
116. 13.08.2020 Taotlus reservfondist eraldise kohta (Narva Linnavalitsus) 12.09.2020  
117. 13.08.2020 2020. a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) 12.09.2020  
118. 13.08.2020 Avaldus (AÜ Elektron) 12.09.2020  
119. 13.08.2020 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 12.09.2020  
120. 13.08.2020 Raieloa taotlus (Autogaas Servis OÜ) 12.09.2020  
121. 13.08.2020 Ettepanek (OÜ Pak) Saadetud  
122. 13.08.2020 Teabenõue (Eraisik A.J.) 12.09.2020  
123. 13.08.2020 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 27.08.2020  
124. 13.08.2020 Taotlus (Burfa Tech OÜ) Menetletud  
125. 13.08.2020 Maa-ala rendile taotlemine (Mirstart OÜ) 12.09.2020  
126. 13.08.2020 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
127. 12.08.2020 2-20-6984 Kohtukutse kohtuistungile 15.09.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 15.09.2020  
128. 12.08.2020 2-18-11161 Kohtukutse kohtuistungile 15.10.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 15.10.2020  
129. 12.08.2020 2-11-54590 Eestkostetava avaldus ning kohtumäärus menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 26.08.2020  
130. 12.08.2020 2-20-9826 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja ekspertiisi määramisest (Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja) Menetletud  
131. 12.08.2020 E-post Teade abivajava isiku kohta (KÜ Kangelaste 15)  
132. 12.08.2020 E-post Teade abivajava isiku kohta (OÜ Perearst Svetlana Sinkina)  
133. 12.08.2020 Ilma Isiku avaldus abi saamiseks (Eraisik) 11.09.2020  
134. 12.08.2020 7-1/27098-1 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
135. 12.08.2020 3100,20,0446442 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
136. 12.08.2020 3100,20,0447009 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
137. 12.08.2020 4.-1/41 Teatis kliendi surma kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
138. 12.08.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 11.09.2020  
139. 12.08.2020 Kiri (Viking Art OÜ) Saadetud  
140. 12.08.2020 T.Izotova puhkuse katkestamine (Narva Linnakantselei) 11.09.2020