Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 16.10.2020 RH korraldamine ja riigihanke komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 14.11.2020  
107. 16.10.2020 2020. aasta Ameti hankeplaani muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 14.11.2020  
108. 16.10.2020 Eelnõu (ELVL büroo) 09.11.2020  
109. 16.10.2020 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) 14.11.2020  
110. 16.10.2020 Sepa tn 18 (Ühisosakonna haldustalitus / RM / SM) 22.10.2020  
111. 16.10.2020 T.Izotova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
112. 16.10.2020 4.1-5/2169-1 Vastus (Maaeluministeerium) 14.11.2020  
113. 16.10.2020 Linnavolikogu istungi protokolli kohta (V.Grigorjeva ja V.Šemarin Narva Linnavolikogu liikmed) 30.10.2020  
114. 16.10.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 14.11.2020  
115. 16.10.2020 2020. aasta eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 14.11.2020  
116. 16.10.2020 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 14.11.2020  
117. 16.10.2020 7-8.1/20/00808 Tõendi päring A.K. suhtes (Eesti Töötukassa) 22.10.2020  
118. 16.10.2020 7-8.1/20/00809 Tõendi päring A.B. suhtes (Eesti Töötukassa) 22.10.2020  
119. 16.10.2020 Daumani tn 12 parkla rajamine ja jäätmemaja püstitamine (FIE Yuliya Akulinina) 14.11.2020  
120. 16.10.2020 Vastus (Keskkonnaagentuur) 14.11.2020  
121. 16.10.2020 õiend ürituste läbiviimisest (Narva LV Kultuuriosakond) Saadetud  
122. 15.10.2020 2-20-14571 Määratud esindaja 12.10.2020.a arvamus esialgse õiguskaitse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
123. 15.10.2020 2-11-1926 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 12.11.2020  
124. 15.10.2020 2-10-56727 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 12.11.2020  
125. 15.10.2020 2-10-49549 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
126. 15.10.2020 2-10-49549 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 13.11.2020  
127. 15.10.2020 2-20-14571 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
128. 15.10.2020 2-20-5350 Kohtukutse kohtuistungile 06.11.2020.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 06.11.2020  
129. 15.10.2020 2-20-5092 Kohtumäärus lapse kinnisesse lasteasutusse paigutamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
130. 15.10.2020 E-post Küsimus isiku avalduse kohta (Õiguskantsleri Kantselei) 21.10.2020  
131. 15.10.2020 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 13.11.2020  
132. 15.10.2020 Taotlus (Narva Linnakantselei) 13.11.2020  
133. 15.10.2020 336 Avaldus (V. P.) 13.11.2020  
134. 15.10.2020 Vastus (Kultuuriministeerium) 13.11.2020  
135. 15.10.2020 335 Avaldus (V. K.) 13.11.2020  
136. 15.10.2020 11-2/20/13192-2 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Maa-amet) 13.11.2020  
137. 15.10.2020 Päring (SA Narva Haigla) Saadetud  
138. 15.10.2020 4-9/20/604 vara tasuta võõrandamine (MTÜ Lastekaitse Liit) Menetletud  
139. 15.10.2020 taotlus toetuste muutmisest (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
140. 15.10.2020 1.19/291-1 Üleskutse (Siseministeerium) 27.10.2020