Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 17.08.2022 E-post Trahviteade nr 223022192088 (Ida Politseiprefektuur) 16.09.2022  
107. 17.08.2022 Vastus pöördumisele pensionäri kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
108. 17.08.2022 N.Orava põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 16.09.2022  
109. 17.08.2022 reservfondist vahendite eraldamine (Narva Linnavalitsus) 16.09.2022  
110. 17.08.2022 Lapsepuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
111. 17.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
112. 17.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
113. 17.08.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
114. 17.08.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu ja eestkostetava raha paigutamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
115. 17.08.2022 Kasutusteatis - Rahu tn 16b (Ehitisregister) 16.09.2022  
116. 17.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
117. 17.08.2022 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
118. 17.08.2022 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
119. 17.08.2022 Arvamuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
120. 17.08.2022 Munitsipaaleluruumi võõrandamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
121. 17.08.2022 Taotlus (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
122. 17.08.2022 Maa hoonestusõiguse seadmine toimiku edastamine (Maa-amet) Saadetud  
123. 17.08.2022 Tellimuskiri (Charlot OÜ Kaupluste kett KNOPKA) Saadetud  
124. 17.08.2022 Garantiikiri (MTÜ NarvaKassituba) Saadetud  
125. 17.08.2022 S.Tõsjatovi põhipuhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 16.09.2022  
126. 17.08.2022 A.Kibkalo töölähetus (Narva Linnakantselei) 16.09.2022  
127. 17.08.2022 K.Pavlovi töölähetus (Narva Linnakantselei) 16.09.2022  
128. 17.08.2022 Taotlus (SA Vaba Lava Narva) 16.09.2022  
129. 16.08.2022 3100,22,0457682 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
130. 16.08.2022 3100,22,0467152 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
131. 16.08.2022 2-17-13827 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 15.09.2022  
132. 16.08.2022 E-post Taotlus perekonnale abi osutamiseks (AS Ida-Tallinna Keskhaigla) Menetletud  
133. 16.08.2022 2.1-3/27191-1 Taotlus matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
134. 16.08.2022 Töötamine puhkepäeval ning vaba aja andmine (Narva Linnakantselei) 15.09.2022  
135. 16.08.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 15.09.2022  
136. 16.08.2022 Kutse (Eraisik) Saadetud  
137. 16.08.2022 Ilma Munitsipaaleluruumi üürimise taotlus (Eraisik) 15.09.2022  
138. 16.08.2022 2-21-6008 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
139. 16.08.2022 2-21-19752 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
140. 16.08.2022 2-22-9471 Lapsele määratud esindaja 15.08.2022.a seisukoht (Grandman Law Firm advokaadibüroo)