Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 27.01.2023 Päring eraisiku olukorra kohta (Natalia Umarova - Linnavolikogu aseesimees) Menetletud  
142. 27.01.2023 Vastus 16.09.2022.a taotlusele töövõtulepingu muutmise kohta, 14.12.2022.a teatele tööde peatamise k (N&V OÜ) Saadetud  
143. 27.01.2023 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
144. 27.01.2023 2-22-4720 Kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
145. 27.01.2023 2-23-78 Kohtumäärus isikute avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
146. 27.01.2023 E-post Taotlus vastuse ja kokkuleppe saamiseks (Eraisik) Menetletud  
147. 27.01.2023 6-1/4866-1 (meie 47) Päring (Sotsiaalkindlustusamet) 26.02.2023  
148. 27.01.2023 3-3/11 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
149. 27.01.2023 E-post Avaldus hooldusõiguse üleandmiseks (Eraisik) Menetletud  
150. 27.01.2023 Garantiikiri (Tallinna Krematooriumi AS) Saadetud  
151. 27.01.2023 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (Põhja-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond)) Saadetud  
152. 27.01.2023 32/4.1 Vastus taotlustele (Boitsova Tatjana Narva notar) 02.02.2023  
153. 27.01.2023 2-22-1882 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
154. 27.01.2023 E-post Isiku avalduse edastamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
155. 27.01.2023 Parkla korraldamisest (KÜ Pähklimäe 4) 26.02.2023  
156. 27.01.2023 Päring (MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus) Saadetud  
157. 27.01.2023 Kaebus (Eraisik) Menetletud  
158. 27.01.2023 Teatis - Elektrijaama tee 59 (Ehitisregister) Menetletud  
159. 27.01.2023 1.1-3.6/96 Nimistute liitmise otsus (Eesti Haigekassa) Menetletud  
160. 27.01.2023 46 Avaldus (A. N.) Menetletud  
161. 27.01.2023 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
162. 27.01.2023 arengukava aruanne (Narva Lasteaed Karikakar) Menetletud  
163. 27.01.2023 Ehitusteatis - Süsiaugu tn (Ehitisregister) Menetletud  
164. 27.01.2023 Avaldus (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
165. 27.01.2023 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu eelarvekomisjon) Menetletud  
166. 27.01.2023 Umbusaldusavaldus (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
167. 27.01.2023 Arupärimine - Telereklaami OÜ kohta (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
168. 27.01.2023 Distsiplinaarmenetluse algatamise nõue (Narva Linnavolikogu liikmed) 10.02.2023  
169. 27.01.2023 Kinnituskiri (IVIA)  
170. 27.01.2023 Kinnitus projektis osalemiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
171. 27.01.2023 Arupärimine munitsipaalelamute ehitamisest (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
172. 27.01.2023 Andmete kandmine EHR-isse (Art Club Ro-Ro) Menetletud  
173. 27.01.2023 Arupärimine "Narva Ettevõtja 2022" kohta (Narva Linnavolikogu liikmed) 10.02.2023  
174. 27.01.2023 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
175. 27.01.2023 teenuse osutamise leping (OÜ Oh! Joy) Menetletud