Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 04.07.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
142. 04.07.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
143. 04.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) 03.08.2022  
144. 04.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
145. 04.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-15-4404 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
146. 04.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-14-7515 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
147. 04.07.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-19-6280 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
148. 04.07.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) 03.08.2022  
149. 04.07.2022 Taotlus (AÜ Progress Plus) 03.08.2022  
150. 04.07.2022 Pöördumine (Eraisik N.S.) 03.08.2022  
151. 04.07.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) 03.08.2022  
152. 04.07.2022 280 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
153. 04.07.2022 15-2/22/13120 Kaebuse edastamine (Keskkonnaamet) 03.08.2022  
154. 04.07.2022 279 Avaldus (L. B.) 03.08.2022  
155. 04.07.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) 03.08.2022  
156. 04.07.2022 V.Nikitina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 03.08.2022  
157. 04.07.2022 N.Orava puhkuselt tagasikutsumine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 03.08.2022  
158. 04.07.2022 J.Tuštšenko puhkus (Linnamajandusamet) 04.07.2022  
159. 04.07.2022 A.Heek põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 03.08.2022  
160. 04.07.2022 Kiri (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
161. 04.07.2022 2-22-3558 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
162. 04.07.2022 2-22-3558 Teise linnavalitsuse 01.07.2022.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
163. 04.07.2022 2-20-8942 Kohtukutse kohtuistungile 15.09.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 15.09.2022  
164. 04.07.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
165. 04.07.2022 2-22-8371 Isiku esialgse õiguskaitse taotlus ja kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
166. 04.07.2022 2-22-5973 Kohtumäärus isikute avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
167. 04.07.2022 Garantiikiri (OÜ Kõrgus) Saadetud  
168. 04.07.2022 E-post Advokaadi järelepärimine (OÜ Advokaadibüroo Vindex) Menetletud  
169. 04.07.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 09.09.2022  
170. 04.07.2022 Teatis kavandatavast haldusaktist (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
171. 04.07.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 21.07.2022  
172. 04.07.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) 15.07.2022  
173. 04.07.2022 Tähtaja pikendamine (Eraisik) Menetletud  
174. 04.07.2022 2-22-9682 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
175. 04.07.2022 2-22-9570 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)