Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 27.01.2023 E-post Taotlus vastuse ja kokkuleppe saamiseks (Eraisik) 31.01.2023  
142. 27.01.2023 6-1/4866-1 (meie 47) Päring (Sotsiaalkindlustusamet) 26.02.2023  
143. 27.01.2023 3-3/11 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) 27.02.2023  
144. 27.01.2023 E-post Avaldus hooldusõiguse üleandmiseks (Eraisik) 27.02.2023  
145. 27.01.2023 Garantiikiri (Tallinna Krematooriumi AS) Saadetud  
146. 27.01.2023 Volikiri (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (Põhja-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond)) Saadetud  
147. 27.01.2023 32/4.1 Vastus taotlustele (Boitsova Tatjana Narva notar) 02.02.2023  
148. 27.01.2023 2-22-1882 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
149. 27.01.2023 E-post Isiku avalduse edastamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
150. 27.01.2023 Parkla korraldamisest (KÜ Pähklimäe 4) 26.02.2023  
151. 27.01.2023 Päring (MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus) Saadetud  
152. 27.01.2023 Kaebus (Eraisik) Menetletud  
153. 27.01.2023 Teatis - Elektrijaama tee 59 (Ehitisregister) Menetletud  
154. 27.01.2023 1.1-3.6/96 Nimistute liitmise otsus (Eesti Haigekassa) Menetletud  
155. 27.01.2023 46 Avaldus (A. N.) Menetletud  
156. 27.01.2023 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
157. 27.01.2023 arengukava aruanne (Narva Lasteaed Karikakar) Menetletud  
158. 27.01.2023 Ehitusteatis - Süsiaugu tn (Ehitisregister) 26.02.2023  
159. 27.01.2023 Avaldus (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
160. 27.01.2023 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu eelarvekomisjon) Menetletud  
161. 27.01.2023 Umbusaldusavaldus (Narva Linnavolikogu liikmed) 26.02.2023  
162. 27.01.2023 Arupärimine - Telereklaami OÜ kohta (Narva Linnavolikogu liikmed) 10.02.2023  
163. 27.01.2023 Distsiplinaarmenetluse algatamise nõue (Narva Linnavolikogu liikmed) 10.02.2023  
164. 27.01.2023 Kinnituskiri (IVIA)  
165. 27.01.2023 Kinnitus projektis osalemiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
166. 27.01.2023 Arupärimine munitsipaalelamute ehitamisest (Narva Linnavolikogu liikmed) 10.02.2023  
167. 27.01.2023 Andmete kandmine EHR-isse (Art Club Ro-Ro) 26.02.2023  
168. 27.01.2023 Arupärimine "Narva Ettevõtja 2022" kohta (Narva Linnavolikogu liikmed) 10.02.2023  
169. 27.01.2023 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
170. 27.01.2023 leping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
171. 27.01.2023 Hankeplaani kehtestamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
172. 26.01.2023 Avaldus (Narva Vesi AS) Saadetud  
173. 26.01.2023 Välireklaami paigaldamiseks linnavara üürile andmine (Amtek Par OÜ) (Linnamajandusamet) 25.02.2023  
174. 26.01.2023 Kasutusteatis - Lai tn 7 (Ehitisregister) 25.02.2023  
175. 26.01.2023 Taotlus (E-Service AS) 25.02.2023