Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 07.04.2021 Kiri (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet) 07.05.2021  
177. 07.04.2021 Vastus kaasamisele (Telia Eesti AS) Menetletud  
178. 07.04.2021 Eelnõu (ELVL büroo) 15.04.2021  
179. 07.04.2021 A. Zahharova puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
180. 07.04.2021 Vastus kohtunõudele isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
181. 07.04.2021 Avaldus (Eraisik) 07.05.2021  
182. 07.04.2021 Vastus järelepärimisele alaealise lapse pere ja viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
183. 07.04.2021 Pöördumine (OG Elektra AS) 07.05.2021  
184. 07.04.2021 127 Päring (N. G.) Menetletud  
185. 07.04.2021 O.Smirnova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 07.05.2021  
186. 07.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
187. 07.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
188. 07.04.2021 M.Tuuder'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.04.2021  
189. 07.04.2021 Taotlus dokumendiregistrile juurdepääsu tegemiseks, sh riist- ja tarkvara soetamiseks (Narva Linnakantselei) 14.04.2021  
190. 07.04.2021 Ametikohale nimetamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 30.04.2021  
191. 07.04.2021 Renditasu vähendamine (UÜ Fero Baltik) 07.05.2021  
192. 07.04.2021 7-8.1/21/00464 Tõendi päring N.G. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
193. 07.04.2021 Teatis (FIE Inna Karjalainen) 07.05.2021  
194. 07.04.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 07.05.2021  
195. 07.04.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 07.05.2021  
196. 06.04.2021 E-post Teade abivajava isiku kohta (Swedbank Narva esindus) 06.05.2021  
197. 06.04.2021 2.1-3/9853-4 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) 03.05.2021  
198. 06.04.2021 E-post Isiku 02.04.2021. avaldus abi saamiseks (Eraisik) 06.05.2021  
199. 06.04.2021 4-1/-1 Vaie 31.03.2021.a otsusele (Eraisik) 12.04.2021  
200. 06.04.2021 1.1-19/42 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) 06.05.2021  
201. 06.04.2021 1.1-19/41 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) 06.05.2021  
202. 06.04.2021 1.1-19/40 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) 06.05.2021  
203. 06.04.2021 2-18-11161 Avaldaja esindaja 31.03.2021.a lõplik seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
204. 06.04.2021 2-18-11161 Avaldaja esindaja 31.03.2021.a seisukoht ja taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.04.2021  
205. 06.04.2021 2-21-4199 Kohtukutse kohtuistungile 08.04.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.04.2021  
206. 06.04.2021 2-21-3719 Kohtukutse kohtuistungile 27.04.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 27.04.2021  
207. 06.04.2021 2-21-345 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 23.04.2021  
208. 06.04.2021 2-21-3227 Isiku avalduse tagasivõtmise taotlus ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
209. 06.04.2021 2-21-2793 Isiku avaldus, puuduste kõrvaldamine ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 19.04.2021  
210. 06.04.2021 5.1-3/8089-4 Küsimuste edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) 09.04.2021