Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 15.10.2020 N.Ivanov'i puhkus (Linnamajandusamet) 30.10.2020  
177. 15.10.2020 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
178. 15.10.2020 e-kiri Projekteerija teade (Hoco OÜ) 13.11.2020  
179. 15.10.2020 Taotlus (Lars Laj Eesti OÜ) 13.11.2020  
180. 15.10.2020 Teatis (KÜ Rakvere 20/20 ABC) 13.11.2020  
181. 15.10.2020 Raha tagastamine (Eraisikud) 13.11.2020  
182. 15.10.2020 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
183. 15.10.2020 1.10-17/20-0026/5714-2 Vastus (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) 13.11.2020  
184. 15.10.2020 Taotlus (Narva linn, Suur tn 5 korteriühistu) 13.11.2020  
185. 15.10.2020 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
186. 15.10.2020 Avaldus (FIE Inna Karjalainen) Menetletud  
187. 15.10.2020 3095771 Järelepärimine (Julianus Inkasso OÜ) 22.10.2020  
188. 15.10.2020 Pöördumine (Haridus- ja Noorteamet) Menetletud  
189. 15.10.2020 7-1/20/13179-3 Kadastiku karjäär kinnisasja kasutamisest (Maa-amet) 13.11.2020  
190. 15.10.2020 Projekteerimistingimuste taotlus (FIE Lolita Zastrožinova) 13.11.2020  
191. 15.10.2020 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
192. 15.10.2020 Ohtlik ehitus/sein (Eraisik) 13.11.2020  
193. 15.10.2020 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
194. 15.10.2020 334 Päring (S. P.) Menetletud  
195. 14.10.2020 2-15-19438 Kohtumäärus vea parandamisest 12.10.2020.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
196. 14.10.2020 1-13-11369 Teade kohtuistungi toimumisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 19.10.2020  
197. 14.10.2020 2-10-58676 Kohtumäärus vea parandamisest 06.10.2020.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
198. 14.10.2020 2-16-9143 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 10.11.2020  
199. 14.10.2020 2-10-60621 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 10.11.2020  
200. 14.10.2020 2-1.6/1259 Taotlus isiku paigutamiseks sotsiaalasutusse (SA Narva Haigla) 30.10.2020  
201. 14.10.2020 2-1.6/1258 Taotlus isiku paigutamiseks sotsiaalasutusse (SA Narva Haigla) 21.10.2020  
202. 14.10.2020 2-1.6/1257 Taotlus surnu isiku matmise korraldamiseks (SA Narva Haigla) 11.11.2020  
203. 14.10.2020 7-1/33170-1 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla)  
204. 14.10.2020 04/20 Avaldus abivajavale isikule abi osutamiseks (Narva linn, 26. Juuli tn 11 korteriühistu) 16.10.2020  
205. 14.10.2020 4.-10/318 Taotlus tugiisikuteenuse lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
206. 14.10.2020 4.-3/309 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
207. 14.10.2020 4.-3/308 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
208. 14.10.2020 4.-3/307 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
209. 14.10.2020 3100,20,0588482 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
210. 14.10.2020 3100,20,0588122 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)