Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 12.08.2022 2023. aasta eelarve eelnõust (Narva Linnavalitsuse ametid ja osakonnad) 31.08.2022  
177. 12.08.2022 Pöördumine (Eraisikud) 11.09.2022  
178. 12.08.2022 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
179. 12.08.2022 5.31/7975 Taotlus vahendite eraldamiseks (Narva Linnavalitsus)  
180. 12.08.2022 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu kantselei) 11.09.2022  
181. 12.08.2022 Päring (Transpordiamet) Saadetud  
182. 11.08.2022 2-22/1-6/85 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Tartu Vangla)  
183. 11.08.2022 2330,22,0003091 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
184. 11.08.2022 2330,22,0003082 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
185. 11.08.2022 3100,22,0462112 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
186. 11.08.2022 3100,22,0450167 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
187. 11.08.2022 3100,22,0466849 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
188. 11.08.2022 E-post Isiku avalduse edastamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
189. 11.08.2022 2-12-41242 Puudutatud isiku 09.08.2022.a taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
190. 11.08.2022 2-12-41242 Puudutatud isiku 05.08.2022.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
191. 11.08.2022 4.-3/262 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
192. 11.08.2022 E-post Pöördumine üksi elava pensionäri kohta (Sotsiaalkindlustusamet) 19.08.2022  
193. 11.08.2022 Ilma Avaldus eluruumi tagamise teenuse saamiseks (Eraisik) 09.09.2022  
194. 11.08.2022 Ilma Isiku taotluse edastamine (SA Narva Linnaelamu) 09.09.2022  
195. 11.08.2022 2-22-4808 Eestkostja avaldus ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
196. 11.08.2022 2-22-11098 Isiku avaldus, vastus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 25.08.2022  
197. 11.08.2022 2-22-6990 Kohtumäärus isiku esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
198. 11.08.2022 2-22-10293 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
199. 11.08.2022 2-22-4728 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
200. 11.08.2022 2-22-4808 05.08.2022.a kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
201. 11.08.2022 2-22-4746 05.08.2022.a kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
202. 11.08.2022 2-22-4482 05.08.2022.a kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
203. 11.08.2022 6-1/36483-1 Järelepärimine laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) 30.08.2022  
204. 11.08.2022 E-post Taotlus lapse kulude kompenseerimiseks (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) 24.08.2022  
205. 11.08.2022 3100,22,0444495 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
206. 11.08.2022 Teade (Narva Žasmiini aiad OÜ) Saadetud  
207. 11.08.2022 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu spordikomisjon) 10.09.2022  
208. 11.08.2022 Avaldus (MTÜ Sõja-ajaloo klubi Otsing) 10.09.2022  
209. 11.08.2022 2-1/110 Taotlus (SA Narva Muuseum) 10.09.2022  
210. 11.08.2022 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)