Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
190086. 04.03.2009 parandus (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
190087. 04.03.2009 10.1-1-1/1786 Valimisjaoskondade moodustamine (Siseministeerium) Menetletud  
190088. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Jäätmekäitlus) (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
190089. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Tööstuspark) (SA Narva Tööstuspark) Menetletud  
190090. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Haigla) (SA Narva Haigla) Menetletud  
190091. 04.03.2009 Vastus päringule alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
190092. 04.03.2009 Taotlus eluruumi eraldamisest (Kohtla-Järve Linnavalitsus) Menetletud  
190093. 04.03.2009 Vastus taotlusele raha eraldamisest (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
190094. 04.03.2009 Taotlus sotsiaalelamu eraldamisest (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
190095. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Spordikeskus) (Narva Spordikeskus) Menetletud  
190096. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Näitused) (SA Narva Näitused) Menetletud  
190097. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Sadam) (SA Narva Sadam) Menetletud  
190098. 04.03.2009 2-6/778 arve tagastamisest (Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS) Menetletud  
190099. 04.03.2009 2-14/76 KÜ Narva Energia 5 avalduse koopia edastamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
190100. 04.03.2009 Halduslepingu sõlmimine (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Menetletud  
190101. 04.03.2009 1-13/231 makseteade (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
190102. 04.03.2009 Kulgu sadama maa-ala taotlemine munitsipaalomandisse (EAS) Menetletud  
190103. 04.03.2009 1-13/234 Tallinna mnt lõik 2 katastriüksuse plaanid (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
190104. 04.03.2009 Põhipuhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
190105. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Linnaelamu) (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
190106. 04.03.2009 ilma AÜ Svetofor vee-erikasutusluba (AÜ Svetofor) Menetletud  
190107. 04.03.2009 vastus spordiklubile Kaissa toetuse eraldamisest (Maleklubi Kaissa) Menetletud  
190108. 04.03.2009 ilma spordiklubi Viktoria - vahendite eraldamine turniiril "Must meri 2009" osalemiseks (Spordiklubi Viktoria) Menetletud  
190109. 04.03.2009 1.2-4/44 2009.a õpilasüritused ja ühisüritused (IVOL) Menetletud  
190110. 04.03.2009 11.1-1/3424 Tänukiri (Välisministeerium) Menetletud  
190111. 04.03.2009 2-6/773 kuulutus (Ajaleht Gorod) Menetletud  
190112. 04.03.2009 2-6/772 geodeetilise plaani väljaandmisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
190113. 04.03.2009 2-6/771 maakorralduse tööde teostamine (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
190114. 04.03.2009 2-6/770 maakorralduse tööde teostamine (Ettevõte LIMB) Menetletud  
190115. 04.03.2009 riigieksamid (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus) Menetletud  
190116. 04.03.2009 10.-09 projekteerimiste tingimuste avaldus (OÜ Kerxtas Kaubandus) Menetletud  
190117. 04.03.2009 ilma D.Veselova avaldus (Diana Veselova) Menetletud  
190118. 04.03.2009 ilma Konkurss - muuseumi direktori ametikohale (Jüri Moor) Menetletud  
190119. 04.03.2009 IDA4.1-16.13/1253 Teade alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
190120. 03.03.2009 Kokkuhoiuvõimalused (AS Narva Bussiveod) Menetletud