Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
190261. 26.02.2009 Taotlus- alaealise dokumentide väljastamiseks (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Menetletud  
190262. 26.02.2009 1.2-38/733 IV maakonnaplaneering (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
190263. 26.02.2009 Eelarve kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
190264. 26.02.2009 Päring-hoolealuse toimik (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
190265. 26.02.2009 ilma OÜ Geneva arve tasumine (Stuudioteater Ilmarine MTÜ) Menetletud  
190266. 26.02.2009 taotlus töövõimetuslehe koopia kohta (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
190267. 26.02.2009 2-6/710 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
190268. 26.02.2009 8 projekti kooskõlastamine (OÜ Olegta) Menetletud  
190269. 26.02.2009 121 lepingu 23.10.2009 nr 336 täitmisest (AS Vant) Menetletud  
190270. 26.02.2009 koostööpakkumine (OÜ Fagel) Menetletud  
190271. 26.02.2009 ilma Narva Tšuvaši Selts Narspi - tegevusetoetuse taotlus (Narva Tšuvaši Selts Narspi) Menetletud  
190272. 26.02.2009 3.1-10/709 Pähklimäe Gümnaasiumi soojustrassi mahakandmine (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
190273. 26.02.2009 ilma Lasketiiru rajamine IV (OU Ronyx Log) Menetletud  
190274. 26.02.2009 ilma 14.linnaelamurajooni kuivendustööd (KÜ Daumani 4) Menetletud  
190275. 26.02.2009 eelarve assigneeringute muutmine (kaloraazilaoprogramm) (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
190276. 26.02.2009 Erihooldekodusse suunamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
190277. 26.02.2009 ilma Vastamata kirjad - 14.linnaelmurajoon (KÜ Daumani 4) Menetletud  
190278. 26.02.2009 projekti kooskõlastamine (Arhitektibüroo KOOT & KOOT OÜ) Menetletud  
190279. 26.02.2009 A.Liiv'i puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
190280. 26.02.2009 projekti kooskõlastamine (Arhitektibüroo KOOT & KOOT OÜ) Menetletud  
190281. 26.02.2009 V8-4/2604-2 AS Narva Vesi jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
190282. 26.02.2009 taotlus pakendikonteineri saamiseks (KÜ Kreenholmi 38) Menetletud  
190283. 26.02.2009 1-06-11754/6369-09 kohtuotsuse saatmine (Viru Maakohus) Menetletud  
190284. 26.02.2009 INTERREG projekti kaasfinantseerimisest (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) Menetletud  
190285. 26.02.2009 2-6/704 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
190286. 26.02.2009 Töölahetus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
190287. 26.02.2009 2-6/702 eluruumide informatsiooni teavitamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
190288. 26.02.2009 2-6/701 üüritasu võlgnevus (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
190289. 26.02.2009 2-6/700 üüritasu võlgnevus (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
190290. 26.02.2009 ilma MTÜ RVKO Keskus - tegevusetoetuse taotlus (MTÜ RVKO Keskus) Menetletud  
190291. 26.02.2009 ilma MTÜ Svätogor - tegevusetoetuse taotlus (MTÜ Svätogor) Menetletud  
190292. 26.02.2009 valvelepingute (Kerese tn 20) lõpetamisest (AS G4S Eesti) Menetletud  
190293. 26.02.2009 ilma Tsiviilasi 2-08-9421 (OÜ Ida-Viru Advokaadibüroo) Menetletud  
190294. 25.02.2009 42 projekti kooskõlastamisest (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
190295. 25.02.2009 Arvamus alaealise elukoha kindlaksmääramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud