Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
191521. 20.03.2009 2-4-1/16 Volituse muutmise taotlemine (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
191522. 19.03.2009 LV 04.03.2009 korralduse nr 217-k muutmine (la Päikene) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191523. 19.03.2009 andmed võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele riigieksamite kohta (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus) Menetletud  
191524. 19.03.2009 Vastus avaldusele õpilaste suhtes (Narva 6. Kool) Menetletud  
191525. 19.03.2009 IDR-6-7/99-5 AS Nakro territoriumil voolanud tee kohta (Keskkonnainspektsioon) Menetletud  
191526. 19.03.2009 garantiikiri piletite tasumisest (KO) (OÜ Bussireisid) Menetletud  
191527. 19.03.2009 Kaaskiri (Ida-Virumaa Päästeteenistuse Narva osakond) Menetletud  
191528. 19.03.2009 Kaaskiri (SA Narva Haigla) Menetletud  
191529. 19.03.2009 NEV/17095-1 omavolilise jäätmedelaost (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
191530. 19.03.2009 vastus ettekirjutustele lasteasutustele Potsataja, Väikevend, Kakuke (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
191531. 19.03.2009 Kaaskiri (Ida Politseiprefektuur) Menetletud  
191532. 19.03.2009 30 liiklusmärgi paigaldamisest (Niina Radionova) Menetletud  
191533. 19.03.2009 ukse paigaldamisest ja üüritasu vähendamisest (Ariadna) Menetletud  
191534. 19.03.2009 2-6/1009 kasutusloa saamiseks taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
191535. 19.03.2009 2-6/1008 suitsuandurite projektist (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
191536. 19.03.2009 Päring alaealise kohta (Harju Maavalitsus, Perekonnaseisuosakond) Menetletud  
191537. 19.03.2009 Isiku avalduse edastamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
191538. 19.03.2009 Lepingu muutmine (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Menetletud  
191539. 19.03.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
191540. 19.03.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
191541. 19.03.2009 Lasterikaste perede elamistingimused (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Menetletud  
191542. 19.03.2009 9 Pesula inventar la Päikene (Lasteasutus PÄIKENE) Menetletud  
191543. 19.03.2009 ruumi kasutamise kohta (MTÜ Life Factor) Menetletud  
191544. 19.03.2009 2-6/1001 15.03.2006 üürilepingu nr 1/466 kohta (FIE Tatjana Razguljajeva) Menetletud  
191545. 19.03.2009 2-09-998/9089-09 Kohtukutse - vanema õigused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191546. 19.03.2009 2-09-8771/9090-09 Kohtumääruse saatmine esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191547. 19.03.2009 2.1-14/271 Avaldus õpilaste pere kontrollimiseks (Narva 6. Kool) Menetletud  
191548. 19.03.2009 260 Teatis hooldatava võlgnevuse kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
191549. 19.03.2009 270 Päring laste vanaema suhtes (Orehhovo-Zujevi linna laste ja noorte Sotsiaalvarjupaik) Menetletud  
191550. 19.03.2009 2-08-83346/8933-09 Kohtukutse elatise väljamõistmise lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191551. 18.03.2009 ilma Praod maja Rahu 16d seinas (KÜ Rahu 16D) Menetletud  
191552. 18.03.2009 V7-6/896-6 Ajutine vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
191553. 18.03.2009 Päring pensionäri meditsiinilise õiendi saamiseks (FIE Alla Kissel) Menetletud  
191554. 18.03.2009 2-6/999 linnavara üleandmise teade (Narva Laste Loomemaja) Menetletud  
191555. 18.03.2009 2-8/998 kooskõlastamiseks projekti edastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud