Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
191591. 17.03.2009 Tõend isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
191592. 17.03.2009 Linna pöördumine (Pille Pihelgas) Menetletud  
191593. 17.03.2009 16 ohtlike jäätmete litsensi muutmise taotluse kohta (OÜ Ekovir) Menetletud  
191594. 17.03.2009 13-3-1/7964 KMH programm (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
191595. 17.03.2009 IDR-6-7/122-2 AS Heakorrastuse jäätmekäitlusnõuete rikkumisest (Keskkonnainspektsioon) Menetletud  
191596. 17.03.2009 6.3-2/1528 Maa riigiomandisse jätmine (Maa-amet) Menetletud  
191597. 17.03.2009 6.2-3/1312 Kerese tn maa-ala det.planeering (Maa-amet) Menetletud  
191598. 17.03.2009 6-4/090196/00901556 märgukiri (Õiguskantsleri Büroo) Menetletud  
191599. 17.03.2009 44 Tõendi päring (OÜ Gulib) Menetletud  
191600. 17.03.2009 2-6/975 meeldetuletus (AS K&H) Menetletud  
191601. 17.03.2009 2-6/974 meeldetuletus (Alfatom Ehitus AS) Menetletud  
191602. 17.03.2009 2-6/973 meeldetuletus (OÜ Virumaa Trassid) Menetletud  
191603. 17.03.2009 2-6/972 Kadastiku-1 karjääri kohta teatis (Keskkonnaamet) Menetletud  
191604. 17.03.2009 2-6/971 mängu- ja spordiväljakute päring (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
191605. 17.03.2009 ilma R.Vassiljeva avaldus (Vassiljeva) Menetletud  
191606. 17.03.2009 tehtud tööde kohta kaaskiri (OÜ Geneva) Menetletud  
191607. 17.03.2009 6-4/090196/00901556 Märgukiri - jäätmekäitluse kohta (Õiguskantsleri Büroo) Menetletud  
191608. 17.03.2009 2-13/92 Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu liikme asendamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
191609. 17.03.2009 lasteasutuse Pääsuke vara mahakandmine (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
191610. 17.03.2009 Kulude vähendamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
191611. 17.03.2009 4-09-3761 Nõue väljastada väärteotoimik (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191612. 17.03.2009 1-4.1/684-1 AS Eesti Raudtee maa (AS Eesti Raudtee) Menetletud  
191613. 16.03.2009 Hinnapäring (OÜ Contempora Consult) Menetletud  
191614. 16.03.2009 Hinnapäring (Consumetric OÜ) Menetletud  
191615. 16.03.2009 Hinnapäring (Cumulus Consulting OÜ) Menetletud  
191616. 16.03.2009 Hinnapäring (BDA Consulting OÜ) Menetletud  
191617. 16.03.2009 ILMA A.Võsotski kaebus (Anatoli Võsotski) Menetletud  
191618. 16.03.2009 Hinnapäring (Advisio Consulting OÜ) Menetletud  
191619. 16.03.2009 Reklaamimaksu tagastamine (AS Eesti Statoil) Menetletud  
191620. 16.03.2009 Koostöölepingu projekti pikendamine (Consumetric OÜ) Menetletud  
191621. 16.03.2009 3.1-10/963 lasteasutuse Sädemeke taotlus kommunikatsioonide renoveerimise kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
191622. 16.03.2009 puudused Narva linna lasteaias Muinasjutt (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
191623. 16.03.2009 Kaaskiri töövõimetuslehtedele (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
191624. 16.03.2009 Arve (Tervise Arengu Instituut) Menetletud  
191625. 16.03.2009 51 projekti kooskõlastamine (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud