Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
191626. 04.05.2009 344 Haridus-ja Teadusministeerium (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
191627. 04.05.2009 5.2-26/1550 Taotlus maikuu kulude summa ülekandmiseks (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191628. 04.05.2009 ilma Gripiviiruse juhised (Tervishoiuamet) Menetletud  
191629. 04.05.2009 7.3-2/670 Uute tähtaegade määramine ja hoiatused - Rakvere 91 (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
191630. 04.05.2009 7.3-2/655 Uute tähtaegade määramine ja hoiatused - Vestervalli 17 (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
191631. 04.05.2009 7.3-2/610 Uute tähtaegade määramine ja hoiatus (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
191632. 04.05.2009 Kaaskiri eelnõudele (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
191633. 04.05.2009 Avalik üritus (Ida Politseiprefektuur) Saadetud  
191634. 04.05.2009 Avalik üritus (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Saadetud  
191635. 04.05.2009 eelarve assigneeringute muutmine (6.Kool) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
191636. 04.05.2009 Avalik üritus (SA Narva Haigla) Saadetud  
191637. 04.05.2009 1-13.2/1318 Ettekirjutus Narva Peetri Koolile (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
191638. 04.05.2009 Avaldus eestkoste määramisest alaealise üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191639. 04.05.2009 järelpärimine (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Saadetud  
191640. 04.05.2009 157 Projekt - Ütle sigaretile EI (Hasartmängumaksu Nõukogu) Menetletud  
191641. 04.05.2009 teede remondist küsimus (Kooli põik tn elanik) Menetletud  
191642. 04.05.2009 6.V45-9/7690-2 Järelpärimine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
191643. 04.05.2009 garantiikiri (Ida-Viru Kuller) Saadetud  
191644. 04.05.2009 26 maksumust vabastamisest (AS N&V q) Menetletud  
191645. 04.05.2009 Avaldus eestkoste määramisest alaealise üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191646. 04.05.2009 parkimiskohtadest (KÜ Tiimanni 6) Menetletud  
191647. 04.05.2009 raieloa saamiseks taotlus (MTÜ Florett) Menetletud  
191648. 04.05.2009 157 protokolli väljavõte koolieelsete lasteasutuste olümpiamängude läbiviimisest (Hasartmängumaksu Nõukogu) 03.06.2009  
191649. 04.05.2009 ilma vahendite eraldamine ansambli Russki Lad kontserdi korraldamiseks (MTÜ Festivitas Artium) 03.06.2009  
191650. 04.05.2009 taotlus kuld- ja hõbemedalite väljastamisest (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus)  
191651. 04.05.2009 munitsipaaleluruumi eraldamisest Narvas elavatele spetsialistidele (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
191652. 04.05.2009 raieloa saamiseks taotlus (KÜ Rüütli 4) Menetletud  
191653. 04.05.2009 teatis (Vt lisa) Saadetud  
191654. 04.05.2009 Tiimani tänaval pargist (Tiimani tn elanik) Menetletud  
191655. 04.05.2009 linnavara andmete kohta (Ametid ja teenistused) Menetletud  
191656. 04.05.2009 vastus pakkumisele (AS Heakorrastus) Saadetud  
191657. 04.05.2009 vastus pakkumisele (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
191658. 04.05.2009 üürilepingu lõpetamisest (OÜ InterFrame) Menetletud  
191659. 04.05.2009 IDA 4.1-20.18/8911 Päring alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
191660. 04.05.2009 IDA 4.1-20.18/8911 Päring alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud