Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
191661. 21.05.2009 kUTSE (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
191662. 21.05.2009 2.1-11/59 Taotlus endise kasvandiku suhtes (Narva-Jõesuu Perekodu) Menetletud  
191663. 21.05.2009 2.1-11/61 Kaaskiri isikliku abivahendi kaardi väljastamiseks (Narva-Jõesuu Perekodu) Menetletud  
191664. 21.05.2009 113 Taotlus nõusoleku saamiseks kasvandiku andmiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
191665. 21.05.2009 2-09-20352/16212-09 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191666. 21.05.2009 2-09-20337/16212-09 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191667. 20.05.2009 112 Taotlus vahendite broneerimisest Kurtna puhkelaagris suvepuhkuse veetmiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
191668. 20.05.2009 kirjaliku tõlketöö tellimus (OÜ Avatar) Saadetud  
191669. 20.05.2009 taksofirmade kohta küsimused (SOL Eesti OÜ) Menetletud  
191670. 20.05.2009 1.2-25/1999-2 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
191671. 20.05.2009 1.2-25/1998-2 isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
191672. 20.05.2009 1.2-25/1997-2 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
191673. 20.05.2009 15.3-10/26810 Järelpärimine - S.Drožžina (Politsei-ja Piirivalveamet Kodakondsus- ja Migratsiooniosakond) Menetletud  
191674. 20.05.2009 161 Riigieelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine - muutmine (Rahandusministeerium) Menetletud  
191675. 20.05.2009 ilma Mälestustahvel (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Menetletud  
191676. 20.05.2009 2-22/176 Kuluartiklite muutmine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
191677. 20.05.2009 7.2-9-5/3534 Eluruumid (Siseministeerium) Menetletud  
191678. 20.05.2009 Vastuskiri Norra projekti kohta (EAS) Saadetud  
191679. 20.05.2009 Kaaskiri (EAS) Saadetud  
191680. 20.05.2009 Narva linna arengukava uuendamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
191681. 20.05.2009 1-13/478 Tallinna mnt lõik 5 maaüksuste plaanid (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
191682. 20.05.2009 volikiri kaupa kättesaamiseks (AS Astri-Narva) Saadetud  
191683. 20.05.2009 Raekoja platsil 1 ruumi üürile võtmisest (Igor Matussevitš) Menetletud  
191684. 20.05.2009 raha eraldamisest (Koolieelne Lasteasutus Sipsik) Menetletud  
191685. 20.05.2009 raha eraldamisest (Koolieelne Lasteasutus Sipsik) Menetletud  
191686. 20.05.2009 2009.a kulueelarve muutmise loendi esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
191687. 20.05.2009 subsideerimise taotlus (KÜ Uusküla 10) Menetletud  
191688. 20.05.2009 09A-05/09 raieloa saamiseks taotlus (OÜ Tervisekaitsekeskus Ljumam) Menetletud  
191689. 20.05.2009 teede remondist (HÜ Severnõi-6) Menetletud  
191690. 20.05.2009 Eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
191691. 20.05.2009 koostöö pakkumine olümpiamängude raames (Demitol OÜ) Saadetud  
191692. 20.05.2009 koostöö pakkumine olümpiamängude raames (AS Kreenholmi Valdus) Saadetud  
191693. 20.05.2009 koostöö pakkumine olümpiamängude raames (AS Astri-Narva) Saadetud  
191694. 20.05.2009 NEV/19467 elektrivarustuse andmete esitamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
191695. 20.05.2009 bilansitõendite edastamine (KO) (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Saadetud