Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
191766. 10.03.2009 ilma suitsuanduri paigaldamine (Mihhail Magonov) Menetletud  
191767. 10.03.2009 Volitus (AS Eesti Post Narva kandekeskus) Menetletud  
191768. 10.03.2009 Päring isiku kohta alaealise suhtes (Piirivalveamet) Menetletud  
191769. 10.03.2009 Saatekiri - lepingud eestkostetava isiku kohta (Sõmera Hooldekodu) Menetletud  
191770. 10.03.2009 6 2009.a eelarvest (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
191771. 10.03.2009 projekti kooskõlastamisest (Argrov Projekt OÜ) Menetletud  
191772. 10.03.2009 Vastus päringule Linda 4 ruumide rentimisest (Kaitsepolitseiamet) Menetletud  
191773. 10.03.2009 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
191774. 10.03.2009 Taotlus raha eraldamisest Ida-Eesti Pimedate Ühingule (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
191775. 10.03.2009 172 Ministri käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
191776. 10.03.2009 Töölahetus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191777. 10.03.2009 Teenistuslähetus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191778. 10.03.2009 Taotlus raha eraldamisest spordirühmale (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
191779. 10.03.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191780. 10.03.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191781. 10.03.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191782. 10.03.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191783. 10.03.2009 354 võlgnikute kohta aruanne (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
191784. 10.03.2009 Järelepärimine kirjaliku hinnangu saamisest isiku kohta (SA Viljandi Haigla) Menetletud  
191785. 10.03.2009 1-1a/108 busside sõiduplaanist (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
191786. 10.03.2009 1-13/254 uute ehitusloa saamiseks (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
191787. 10.03.2009 Informatsioon Narva linna arengukava täitmise kohta (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
191788. 10.03.2009 raieloa saamiseks taotlus (OÜ Välisvõrkude Ehitus) Menetletud  
191789. 10.03.2009 Järelepärimine isikute transpordivahenditest (Põhja Regionaalse Maanteeameti Liiklusregistri Tallinna büroo (ARK Tallinna osakond)) Menetletud  
191790. 10.03.2009 Taotlus laste korduvate sünnitunnistuste saamisest (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Menetletud  
191791. 09.03.2009 3 kasutusloa taotlus (KÜ Tallinna 17) Menetletud  
191792. 09.03.2009 ukseava ehitamisest taotlus (Natalja Jefimova) Menetletud  
191793. 09.03.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
191794. 09.03.2009 Taotlus laenusumma väljamaksmiseks (Swedbank AS) Menetletud  
191795. 09.03.2009 Ettevõtteregistrist kustutamine (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Menetletud  
191796. 09.03.2009 Taotlus 2009.a tulude ja kulude plaani suurendamisest (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
191797. 09.03.2009 2/09 taotlus Linnavolikogu istungil (MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus) Menetletud  
191798. 09.03.2009 3/09 taotlus Linnavolikogu istungil (MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus) Menetletud  
191799. 09.03.2009 Taotlus kirja tühistamisest 16.01.2009 nr 143 (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
191800. 09.03.2009 Viisade taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Menetletud